Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Belvízelvezető rendszert fejlesztettek a Berettyó-torkolat térségében

Félszelvényben megvalósult kotrás a Csente-Szakáli II. csatornán

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, 300 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós és hazai támogatásból öt belvízcsatorna mederrekonstrukciója valósult meg a Berettyó és a Sebes-Körös közötti területen, Komádi környékén. A „Belvízbiztonság növelése az Észak-Alföldön: TIVIZIG működési területén” című KEHOP-6.4.1-22-2023-00002 azonosítószámú projekt keretében elvégzett munkálatok a belvízcsatornák teljes szakaszát érintették, együttesen 35 km hosszúságban, valamint a rendszer egy fontos műtárgyának fejlesztése is megtörtént. A beruházást az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma valósította meg, a kivitelező a Magyar Mélyépítő Kft. volt.

Magyarország területének 45 százalékát, művelt területének 60 százalékát, több mint 4 millió hektárt veszélyeztet a belvízi elöntés. Hazai szinten a települések 40 százaléka erősen veszélyeztetett a vizek kártételeitől. Ez a veszélyeztetettségi mérték ma a legnagyobb Európában.

A projekt által érintett térség – Magyarhomorog, Körösszakál, Körösszegapáti, Komádi, Furta környéke – csaknem kétharmad része közepes, helyenként erősen belvíz veszélyeztetettségű. A TIVIZIG kezelésben lévő vízelvezető rendszer fejlesztésével és rekonstrukciójával sikerült a medertározási feltételeket javítani és a belvízi kockázatot csökkenteni.

A projektben a fejlesztéssel és rekonstrukcióval érintett csatornák az alábbiak:

  • Csente-Szakáli I. csatorna
  • Csente-Szakáli II. csatorna
  • Csente-Szakáli III. csatorna
  • Furta-Faluszigeti csatorna
  • Furta-Nagytói csatorna

A Csente-Szakáli I., Csente-Szakáli II. és Csente-Szakáli III. csatornák mederszelvényeinek bővítésére irányuló beavatkozások, valamint a Csente-Szakáli II. csatorna 1+050 km szelvényében a műtárgy fejlesztése a vízátvezetési, vízvisszatartási és vízkormányzási lehetőségek javítása érdekében valósultak meg.

A projekt révén nőtt a térség vízbiztonsága, kedvezőbbé vált a térség vízgazdálkodási helyzete. Védettebbé váltak a hatásterületen élő emberek és javaik, a mezőgazdasági területek, valamint az ipari és gazdasági létesítmények. Emellett a vízvisszatartás megteremtésének lehetőségével a hatásterületen meglévő természeti értékek védettsége is nőtt, amely a természeti sokszínűség, a biodiverzitás fennmaradását, fejlődését eredményezi.

A projekt finanszírozása a Covid19-világjárványra adott uniós válasz részeként történt.