Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Befejeződött az árvízi biztonság növelését szolgáló projekt a Közép-Tisza völgyében

Tisza töltés

Az árvízi biztonság javítását célozta az Országos Vízügyi Főigazgatóság és négy területi vízügyi igazgatóság konzorciumában, az Európai Unió és a Magyar Állam 7,459 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával megvalósult, a Tiszát, a Hernádot és a Hortobágy-Berettyót érintő projekt.

Az „Árvízi biztonság növelése a Közép-Tisza völgyben” című, KEHOP-6.4.1-22-2023-00009 azonosító számú projekt keretében megvalósult beavatkozások olyan területekre fókuszáltak, ahol a fejlesztések elengedhetetlenek a Tisza árvizének biztonságos levezetéséhez, így az egész Tisza-völgy árvízbiztonságának javításához.

A konzorciumi tag vízügyi igazgatóságok: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG), Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG), Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) és Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG).  

A fejlesztés az alábbi projektelemeket foglalta magába:

  • Martfű Tisza bal parti töltés áthelyezése
  • A Tisza-tó védelmi rendszerének rekonstrukciója
  • A Hortobágy-Berettyó bal parti árvédelmi töltés helyzeti állékonyságának javítása 13 km-en
  • A Tisza folyó bal parti töltés helyzeti állékonyságának javítása 37 km-en
  • A Hernád folyó műtárgyainak rekonstrukciója

A KÖTIVIZIG területén Martfűnél a Tisza bal parti töltését mintegy 800 méter hosszan helyezték át, miután folyó veszélyesen megközelítette a töltéslábat. A Tisza-tó védelmi rendszerének rekonstrukciója keretében a hullámverés elleni kőművek helyreállítása összesen 1593 méter hosszban, pótlása pedig 2260 méter hosszban történt meg. Ezen kívül megújultak a Kis-Tisza és a IV. számú szabályozó műtárgyak. A hidromechanizációs kotrások a következő víztereket érintették: az I. számú öblítő csatornát 60 méteren, a IV. sz. öblítő csatornát 1754 méteren, a Kis-Tisza alsó bekötését 300 méteren, a VIII. sz. öblítő csatornát 2759 méteren, a Kisfüredi-fokot 1287 méteren, a Kis-Tiszát 4600 méteren, valamint a IX. sz. öblítő csatornát 3038 méter hosszban. További kotrások színhelye volt a Jászsági-főcsatorna torkolati szakasza, az idén 50 éves Kiskörei vízlépcső felvízi várakozótere, valamint a Téli-kikötő bejárata.

Az ÉMVIZIG területén, a Hernád mentén átépítették a Bársonyos-főcsatorna beeresztő műtárgyát, és megvalósult a vizsolyi Malom-árok csőzsilip rekonstrukciója. A KÖVIZIG területén a töltéskoronán út építése, a TIVIZIG területén pedig a Tisza bal parton Tiszacsege és Tiszagyulaháza között a töltéskorona burkolatának helyreállítása történt meg a töltés állékonyságának javítása mellett.

Az egyes projektelemek külön-külön is az árvízi biztonságot szolgálják, együttesen azonban egy összetett rendszer részeként az árvizek biztonságos levezetését teszik lehetővé, elősegítve a károk megelőzését, illetve csökkentve a védekezésre és a kárenyhítésre fordítandó magas költségeket.

A projekt fizikai befejezése: 2023.11.30.

Kivitelező: KÖTIVIÉP’B Kft.

A beruházás finanszírozása a Covid-19 világjárványra adott uniós válasz részeként valósult meg.

További információ: kozeptisza.arvizibiztonsag.ovf.hu