Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Az ország egyik legnagyobb vízgazdálkodási beruházása valósult meg Debrecenben

CIVAQUA-Tócó átadás

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, 15,748 milliárd forintos vissza nem térítendő európai uniós és hazai támogatásból valósult meg a CIVAQUA-Tócó projekt Debrecenben. A „CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése” című, KEHOP-1.3.0-15-2021-00027 azonosítószámú projekt keretében a Debrecen nyugati részén fekvő Tócó vízfolyás felső szakaszának revitalizációja, új életre keltése történt meg. Az új rendszer, a megépült vízügyi létesítmények jól vizsgáztak a próbaüzem során, a Vezér úton megépített új tározót is feltöltötték a Tisza vizével – hangzott el a projektzáró rendezvényen Debrecenben.

Az ünnepi esemény előtt Papp László Debrecen polgármestere, Balázs Ákos Debrecen alpolgármestere és Láng István az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója megtekintették a projekt keretében a Tócón elvégzett munkákat Debrecen-Józsán, valamint a Vezér úton megépül új tározót. (A képen balról jobbra Láng István, Kóthay László a TIVIZIG egykori igazgatója, Csürös Krisztián főosztályvezető OVF, Papp László, Balázs Ákos.) 

Debrecen és környéke vízellátásának fejlesztésére, illetve a vizek térségben tartására irányuló törekvések évtizedekre nyúlnak vissza. Ennek egyik legjelentősebb állomása a Keleti-főcsatorna megépítése volt (átadása: 1956. július 14.), amely a Tisza vizét, ha nem is Debrecenbe, de elérhető közelségbe (18-20 km) hozta. Ennek a távolságnak a leküzdésére indult el a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer (HTVR) kiépítése a ’70-es évek elején, de a beruházást gazdasági okok miatt a ’80-as években leállították. Az elmaradt műszaki beavatkozásokból fakadó hátrányok felszámolását célozza a CIVAQUA program. Ez egy olyan térségi fejlesztést jelent, amely egyszerre biztosítja a vízgazdálkodás és a természetvédelem igényeinek kielégítését.

A mostani projekt keretében megtörtént a rendszer vízellátását a Keleti-főcsatornából biztosító HTVR szivattyútelep felújítása egy darab új szivattyú beépítésével, valamint az ehhez kapcsolódó új udvartéri nyomócsövek kialakításával. H-II és H-II/A néven 1 000 mm átmérőjű nyomóvezeték épült összesen csaknem 13 kilométer hosszban. A Keleti-főcsatorna vize ezen az új nyomóvezetéken keresztül jut el a szivattyúteleptől a szintén a projekt keretében megépült 3 000 m3 térfogatú kiegyenlítő tározóhoz, amelyet a térségi magas ponton alakítottak ki Bodaszőlő közelében. A beruházás legnagyobb kihívását ez jelentette: a Keleti-főcsatorna és a kiegyenlítő tározó közötti szintkülönbség ugyanis 63 méter. Mindeközben a szivattyú az 1 méter átmérőjű nyomóvezetéken egy időben 10 ezer m3 vizet mozgat meg, hiszen a cső folyamatosan vízzel telített.

A kiegyenlítő tározó feladata kettős: egyrészt a CIVAQUA rendszer belső vízkészlet-gazdálkodásában van jelentős szerepe. Másrészt a dinamikus hatások kiegyenlítésére szolgál, vagyis a nyomás alatt érkező víz itt nyugalmi állapotba kerül, mielőtt a gravitáció segítségével tovább engedik a Tócó irányába. Utóbbi feladathoz ugyancsak a projekt keretében épült meg, egy két km hosszú, 600 mm átmérőjű gravitációs vezeték (H-II/B).

A projekt fontos eleme volt a Tócó-völgyi felső vízellátó útvonal kiépítése, amely részeként a Tócó mentén 14 duzzasztó műtárgy és 4 fenéklépcső készült vízvisszatartás céljából.

A debreceni Vezér út térségében megépült egy 27 000 m3 térfogatú tározó. Ennek a létesítménynek az elsődleges funkciója, hogy jelentős csapadéktevékenység esetén a Tócón érkező nagyobb vízhozamokat, belvízhullámokat visszatartsa, az alsóbb szakaszokat mentesítse. Mindemellett aszályos időszakban tartalék vízbázist jelent, valamint ökológiai, szociális és jóléti célokat is szolgál majd.

A projektet a Széchenyi 2020 program keretében az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma valósította meg, a Debreceni Önkormányzattal együttműködve. A kivitelező a hajdúszoboszlói AQUA-GENERAL Kft. volt.