Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Tógazdálkodás

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) területén 51 nagyobb tógazdaság található, összesen mintegy 7 000 ha vízfelületen gazdálkodnak. Éves vízfelhasználásuk meghaladja a 100 millió m3-t. A halastavak vizét elsősorban a Keleti- és a Nyugati-főcsatornákon keresztül a Tiszából biztosítja a vízügy. A használt vizet a tógazdaságok ugyancsak a TIVIZIG által üzemeltetett csatornarendszerekbe engedik be.

A mezőgazdasági vízszolgáltatásban, így a halastavak vízbiztosításában, a TIVIZIG működési területén az igazgatóság mellett a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV ZRt.) is lát el feladatokat, illetve hét halastó esetében a Tiszafüredi II. csatornán keresztül a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) a vízszolgáltató.

LECSAPOLÁS BEJELENTÉSE

A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet szerint a vízhasználó, a vízelvezetésre irányuló szándékát, annak megkezdése előtt 10 nappal köteles bejelenteni a területileg illetékes szakaszmérnökség felé, melyet megtehet az alább letölthető formanyomtatványon:

Bejelentőlap lecsapoláshoz