Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Nemzetközi kapcsolatok

Igazgatóságunk több évtizede szoros kapcsolatot ápol román partnerszervezeteivel, melynek jelenleg hatályos jogi kerete a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a határvizek védelme és fenntartható hasznosítása céljából folytatandó együttműködésről Budapesten, 2003. szeptember 15-én aláírt és 2004. május 17-én hatályba lépett Egyezmény. 

Romániában külön szervezet felel az árvizek elleni feladatok és külön szervezet a belvizek elleni feladatok ellátásáért. A Magyar - Román határvízi egyezményben rögzítettek szerint rendszeres egyeztetések zajlanak a két ország vízügyi szakemberei között a Magyar - Román Vízügyi Bizottság keretében. Mindemellett mivel a TIVIZIG működési területén több határt metsző vízfolyás van, mely a közös érdekeltségű művek között szerepel, ezért romániai partnereinkkel közös szemléket tartunk minden évben a határ mindkét oldalán. Árvízvédelmi szempontból működési területünkön a felülvizsgálat kiterjed a Berettyó és az Ér jobb és bal parti árvízvédelmi töltésére, valamint a Sebes-Körös jobb parti árvízvédelmi töltésére. Belvízvédelmi szempontból pedig sor kerül a határt átszelő belvízcsatornákon és a rajtuk Romániából érkező vizeket beemelő szivattyútelepek szemléjére. A vízrajzi szakág szakemberei pedig havi rendszerességgel egyidejű vízhozam méréseket végeznek a Berettyó folyón, illetve egy alkalommal interkalibrációs mérés-sorozatot végeznek a Berettyó Szalárdi és Kismarjai vízmérő szelvényében.

A két ország között hatályos vízügyi egyezményt kihirdető kormányrendelet az alábbi linken érhető el: 

196/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet