Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Lezárt hazai projektek

2014 - 2020 tervezési időszak lezárt EU-s projektjei

Projekt azonosító Projekt neve Támogatás összege (Ft) Hivatkozás
KEHOP-1.3.1-15-2015-00001 Komplex Tisza-tó projekt 2 992 632 630 Projekt aloldal
KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése 2 447 262 523 Projekt aloldal
KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója 13 840 972 896 OVF-link
KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstukciója 1 037 587 405 OVF-link
KEHOP-1.3.0-15-2016-00010

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója

6 020 574 674

OVF-link

2007 - 2013 tervezési időszak lezárt EU-s projektjei

Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben

KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001

Teljes költség 4,64 milliárd forint. Megvalósult 44 km töltéserősítés, megépült 34 km árvízvédelmi út a töltéskoronán, felújítottak 25 db műtárgyat és 15 gátőrtelepet és megtörtént a hullámtéri erdők rendezése is. Megvalósítás kezdete 2011. október 10. befejezése 2015. december 31.

Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred és Rakamaz között

KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0003

Teljes költség 2,035 milliárd forint. Megvalósult 37,5 km töltésfejlesztés, megépült 4,5 km árvízvédelmi út a töltéskoronán, felújítottak három szivattyútelepet, két gátőrházat és egy zsilipet. Megvalósítás kezdete 2011. november 30. befejezése 2015. november 30.

TIKÖVIZIG Vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem

ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0007

Teljes költség 995 millió forint. Mintegy 201 km vízelvezető csatorna rekonstrukciója, kotrása történt meg, valamint felújítottak 19 szivattyútelepet, ami magában foglalta a gerebek, szállítószalagok rekonstrukcióját és 11 szivattyú felújítását, valamint 11 szivattyútelepen épület felújítási munkákat is végeztek. Megvalósítás kezdete 2010. február 25. befejezése 2012. február 29.

TIKÖVIZIG Vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem – szivattyútelepek

ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0006

Teljes költség 392 millió forint. Összesen 18 szivattyútelep rekonstrukciója valósult meg. A munkálatok során 13 db búvár szivattyú beépítése, 4 db mozgógereb felújítása, 2 ferde szállítószalag beépítése és 11 db szivattyú rekonstrukciója történt meg, valamint 5 szivattyútelepen épület felújítási munkákat is végeztek. Megvalósítás kezdete 2010. október 20. befejezése 2012. július 31.  

TIKÖVIZIG Vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/B ütem – belvízcsatornák

ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007

Teljes költség 795 millió forint.  Mintegy 103 km vízelvezető csatorna felújítása történt meg. A beavatkozások között szerepelt kotrás, rézsű helyreállítás, mederburkolat helyreállítás, depóniarendezés és mederáthelyezés. Megvalósítás kezdete 2010. október 13. befejezése 2012. július 31.

TIKÖVIZIG Vízrendezési főműveinek rekonstrukciója III. ütem – belvízcsatornák

ÉAOP-5.1.2/D1-11-2011-0001

Teljes költség 407 millió forint. 11 belvízcsatorna rekonstrukciója történt meg, valamint iszaptalanítottak 9 bújtató műtárgyat. A rekonstrukció által érintett csatornák hossza több mint 76 kilométer volt. Megvalósítás kezdete 2012. április 1. befejezése 2013. december 31.

A TIKÖVIZIG és az ÉKÖVIZIG kezelésébe tartozó tiszai szakaszok védelmi terveinek korszerűsítése SH/2/6

Teljes költsége 93 millió forint. A projekt során elvégezték az érintett árvízvédelmi töltés légi lézeres felmérését, adatokat gyűjtöttek a hullámtérről hiperspektrális kamerával és megtörtént a terepi mintavételezés is. A korszerű informatikai lehetőségek és a távérzékelési-térinformatikai technológiák kihasználásával megtörtént az érintett tiszai szakaszok árvízvédelmi terveinek korszerűsítése. Megvalósítás kezdete 2011. április 1. befejezése 2013. január 31.

Természet- és élőhely védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén, Bakonszeg térségében

KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010

Teljes költség 190 millió forint. A projekt különleges madárvédelmi területen valósult meg, amelynek során megújult a helyi, K-XI nevű víztározó és a hozzá tartozó, védett fajoknak otthont adó természetvédelmi terület. Így biztosított a terület megfelelő vízellátása, a növényzet megfelelő aránya, valamint megépült két költősziget. Megvalósítás kezdete 2010. január 10. befejezése 2013. május 29.