Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Jégvédekezés

Jeges árvíz kialakulására hajlamos vízfolyásunk a Berettyó folyó, melyre jégkárelhárítási tervvel rendelkezünk. A jégtakaró kialakulása és a jéglevonulás szempontjából a folyó esésviszonyainak és ezen keresztül a sebességnek meghatározott szerepe van. A Berettyó folyó hossza 203,8 km, melyből a töltésezett szakasz hossza 90 km. A magyarországi szakasz hossza 74,35 km. 
A felső töltésezetlen szakasz mederesése 5 m/km, mely a töltésezett szakasz kezdetén már csak 0,9 m/km, a határszakaszon 0,6 m/km, mely a Bakonszeg alatti szakaszon 0,1 m/km értékig csökken. A folyó esése tehát a torkolat felé csökken és mivel az eséssel a sebesség is csökken, a torkolat felé fokozottabb a jégképződés és a jégborítottság aránya. A már előbbiekben említett Bakonszeg - Szeghalom közötti folyószakasz kis esése és kis beágyazottsága miatt nagyobb jégvastagság előfordulásával kell számolni, s ezt az eddigi jégmegfigyelések is igazolták. A jégmegállásra leginkább hajlamos szakasz a Berettyó torkolat és 13,0 fkm közötti szakasza. Itt a kis esés mellett a Sebes-Körös visszaduzzasztása is nagymértékben érvényesül. 

Téli időszakban a TIVIZIG Vízrajzi Csoportjához napi rendszerességgel érkeznek a jégállapotokkal kapcsolatos adatok a működési területünkön levő folyószakaszokról. A jégjelenségek megjelenése, változása illetve megszűnése függvényében készítjük el és tesszük közzé összefoglaló jégtérképeinket.

Berettyó és Sebes-Körös Hortobágy-Berettyó Tisza
Jégkód Megnevezés
00 a folyó teljesen jégmentes (a jégképződés nem indult meg, illetve a jég levonulása után a folyó már jégmentes)
01 parti jég (álló jég képződése vagy maradványa a part szélén, a folyó közepén nincs állójég)
07 1/4 szélességben álló jég (a vízfelület állójéggel való borítottságának mértéke 10-30 % között van, a meder többi része jégmentes vagy valamilyen erősségű jégzajlás van)
08 1/2 szélességben álló jég (30-60 % szélességben állójég, a meder többi része jégmentes vagy valamilyen erősségű jégzajlás van)
09 3/4 szélességben álló jég (60-90 % szélességben állójég, a meder többi része jégmentes vagy valamilyen erősségű jégzajlás van)
20 10%-os jégzajlás
21 20%-os jégzajlás
22 30%-os jégzajlás
23 40%-os jégzajlás
24 50%-os jégzajlás
25 60%-os jégzajlás
26 70%-os jégzajlás
27 80%-os jégzajlás
28 90%-os jégzajlás
29 100%-os jégzajlás
35 megszakításokkal álló jég / nem összefüggő jégtakaró (a folyó teljes szélességében állójég borítja, amelyet több helyen síkvíz szakít meg)
36 álló jég / összefüggő jégtakaró ( a folyó teljes szélességében állójég borítja, szabad vízfelszín nem szakítja mega a jégtakarót)
37 torlódott jég (a jég torlódva állt be, a jégtáblák egymásra támaszkodnak)
44 megcsúszott állójég / jégmegcsúszás (az állójég megindult, de rövid idő múlva ismét megállt)
46 az állójég megindult (az állójég megindult és teljes szélességében összefüggően megy a jég)
50 jégtorlasz (a mederben jégtorlasz képződött, amely a víz lefolyását akadályozza)
53 jégtorlasz változatlan
54 jégtorlasz erősödik
57 jégtorlasz gyengül
58 jégtörés / a jégtorlasz, illetve állójég mesterséges feltörése folyik (jégtörő hajóval, robbantással, esetleg bombázással)
59 a jégtorlasz megindult (a jégtorlasz tejes erővel megindult)
// észlelési hiány