Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Belvízvédelem

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területe hazánk egyik belvizek által legjobban veszélyeztetett vidéke. A XIX. században végrehajtott lecsapolásokig hatalmas mocsarak borították állandóan, vagy ideiglenesen az igazgatóság jelenlegi területét, ilyen a Hortobágy medence, a Nagy- és Kis-Sárrét, de belvizek által veszélyeztetett terület volt az Alsónyírvíz vidéke is. A belvízrendezések fejlesztése, a belvizek elleni védekezés elsőrendű feladat volt, és ma is az. 

 

Az igazgatóság legfontosabb belvízvédelmi adatai
Az igazgatóság működési területe: 7 021  km2
Ebből belvízzel veszélyeztetett: 6 912 km2
Főművi csatornák hossza: 3780 km
Főművi szivattyútelepek száma:  56 db
Főművi szivattyútelepek összkapacitása: 118,16  m3/s
Belvíztározók száma:  36  db
Belvíztározásra igénybevehető kapacitás: 80 millió m3

Belvízvédelmi szakaszok:

09.01.  Tiszai-alsó belvízvédelmi szakasz 

Fekvése, határai 

A 09.01 sz. védelmi szakasz a Tiszai Védelmi Körzet déli részén helyezkedik el.

Határai: Északon az Árkuséri és Királyéri öblözetek vízválasztója, a Halastói tápcsatorna, Újszentmargitai községhatár, Keleten a Hortobágy-főcsatorna jobboldali kisajátítási vonala, délen Kunmadaras községhatára és Kölesgát csatorna, valamint üzemi csatornák egészen a Hortobágy-főcsatornáig, nyugaton a Tiszafüredi öntöző főcsatorna, Tiszafüred közigazgatási határa, Észak-nyugat felől a Tisza balparti árvédelmi vonal zárja le. A Nagyiván és Tiszafüred közötti határvonal egyben a TIVIZIG működési területének határvonala is. Az árvízvédelmi töltéssel határos szakaszon annyi az eltérés, hogy a TIVIZIG működési területe kiterjed a Tisza balparti hullámterére is, mely már kiesik a belvízvédelmi szakasz területéből.

Domborzata 

A védelmi szakasz jellegzetes síkvidéki terület, a terep magassága 87,00 - 93,00  mBf között változik.

Mélyártéri, fennsíki területek 

A védelmi szakasz területe 728 km2, melynek nagy része a Tisza balparti árterületén fekszik. A mélyártéri terület nagysága megközelítőleg 420 km2, míg a fennmaradó 308 km2 fennsíki terület.

Belvízrendszerek, belvízöblözetek ismertetése 

A  09.01 sz. védelmi szakasz az alábbi vízgyűjtőkből áll:

49. sz. Hortobágy belvízrendszer 

49.a. Hortobágy közvetlen öblözet                                  91,7 km2
49.b. Nádudvar jobb parti öblözet                                  58,8 km2      

50. sz. Nyugati-főcsatorna menti belvízrendszer

50.b. Árkuséri öblözet                                                         263,3 km2
50.c. Sarkadéri öblözet                                                       201,6 km2

52. sz. Tiszafüredi belvízrendszer                                  108,1 km2

59. sz. Örvény- Abádi belvízrendszer                                  4,5 km2

A 09.01  sz. védelmi szakasz összesen:                          728,0 km2

Külső vízgyűjtő a védelmi szakaszhoz nem tartozik.

 

09.02. Tiszai-középső belvízvédelmi szakasz

Fekvése, határai

A 09.02 sz. védelmi szakasz a Tiszai védelmi körzet középső részén helyezkedik el.

Határai: Északon Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék határa, keleten a Hortobágy-főcsatorna jobboldali kisajátítási vonala, délen az Újszentmargita községhatár, Halastói tápcsatorna és a Királyér - Árkus öblözetek vízválasztója, nyugaton a Tisza baloldali árvédelmi vonala.

Domborzata

A védelmi szakasz jellegzetes síkvidéki terület, a terep magassága 87,00 - 93,00 mBf. között változik.

Mélyártéri, fennsíki területek

A védelmi szakasz területe 401 km2, melynek túlnyomó része a Tisza balparti árterületén fekszik. A mélyártéri terület nagysága megközelítőleg 300 km2, míg a fennmaradó 101 kmfennsíki terület.

Belvízrendszerek, belvízöblözetek ismertetése

A 09.02 sz. védelmi szakasz az alábbi vízgyűjtőkből áll:

49 sz.   Hortobágy belvízrendszer

49 a.    Hortobágy közvetlen öblözet                              206,00 km2

50.sz.   Nyugati főcsatorna menti belvízrendszer

50 a.    Királyéri öblözet                                                    195,00 km2

A 09.02 sz. védelmi szakasz összesen:                           401,00 km2 

Külső vízgyűjtő a védelmi szakaszhoz nem tartozik.

 

09.03.  Tiszai-felső belvízvédelmi szakasz

Fekvése, határai

A 09.03 sz. Tiszai-felső védelmi szakasz a Tiszai Védelmi Körzet északi részén helyezkedik el.

Határai: Északon és nyugaton a Tisza balparti árvédelmi vonala, keleten a TIVIZIG működési határa, délen Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg  megyék határa.

Domborzata

A védelmi szakasz jellegzetes síkvidéki terület, több helyen mélyfekvésű, lefolyástalan részekkel. A terep magassága 88,00 - 123,00 mBf  között változik.

Mélyártéri, fennsíki területek

A védelmi szakasz területe 325 km2, melynek nagyobb része a Tisza balparti árterületén fekszik. A mélyártéri terület nagysága megközelítőleg 170 km2, míg a fennmaradó 155 km2 fennsíki terület.

Belvízrendszerek, belvízöblözetek ismertetése

A 09.03 sz. védelmi szakasz területén az alábbi belvízrendszerek (azon belül belvízöblözetek) találhatók:

48. sz. Keleti-főcsatorna menti belvízrendszer

48 c.    Bazsi öblözet                                                                 112,30 km2

49. sz. Hortobágy belvízrendszer

49 a.    Hortobágy közvetlen öblözet                                   103,00 km2

50. sz. Nyugati-főcsatorna menti belvízrendszer

50 a.    Királyéri öblözet                                                           109,70 km2

A 09.03 sz . védelmi szakasz összesen:                               325,00 km2    

Külső vízgyűjtő a védelmi szakaszhoz nem tartozik.

 

09.04.  Kadarcs-Karácsonyfoki belvízvédelmi szakasz 

Fekvése, határai

A 09.04. sz. védelmi szakasz a Keleti Védelmi Körzet északi részén helyezkedik el.

Határai: Északon Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék határa, keleten a megye határ, Téglás községhatár, délen természetes vízválasztó és Józsa, Balmazújváros községhatár, nyugaton a Hortobágy főcsatorna jobboldali kisajátítási vonala.

Domborzata

A védelmi szakasz jellegzetes síkvidéki terület, a terep magassága 90,0 - 150,0 mBf. között változik.

Mélyártéri, fennsíki területek

A védelmi szakasz területének egy része a Tisza balparti árterületén fekszik. A mélyártéri terület nagysága 280 km2, míg a fennmaradó 655 km2 fennsíki terület

Belvízrendszerek, belvízöblözetek ismertetése

A 09.04.sz. védelmi szakasz az alábbi vízgyűjtőkből áll:

48. sz. Keleti főcsatorna menti belvízrendszerből

48 a.    Kadarcs- karácsonyfoki öblözetből                       612,4 km2
48.d.    Fürjéri öblözetből                                                         146,9 km2

49. sz. Hortobágy belvízrendszerből

49 a.    Hortobágy közvetlen öblözetrész                           175,7 km2

4. sz. védelmi szakasz összesen:                                            935,0 km

Külső vízgyűjtő a védelmi szakaszhoz nem tartozik.

 

09.05.  Kösely-alsó belvízvédelmi szakasz 

Fekvése, határai

A 09.05. sz. védelmi szakasz a Keleti Védelmi Körzet középső részén helyezkedik el.

Határai: északon a 3316 út, a Nagyhegyes és a Hortobágy közigazgatási határa, keleten Debrecen közigazgatási határa, és a Sáránd-Derecske közötti műút szakasz, délen a Derecske-Kaba közötti földút, a Kaba-Aranyosi út, a Tilalmas csatorna balpartja közelében haladó határvonal, a Hajdúszoboszló- Nádudvari műút, valamint a Hortobágy- Berettyó balparti árvédelmi lokalizációs vonala, nyugaton a TIVIZIG működési határvonala.

Domborzata

A védelmi szakasz jellegzetes síkvidéki terület, a terep magassága 86,8- 93,00  mBf. között változik.

Mélyártéri, fennsíki területek

A védelmi szakasz területének egy része a Tisza balparti árterületén fekszik. A mélyártéri terület nagysága megközelítőleg 320 km2, míg a fennmaradó 404 km2 fennsíki terület.

Belvízrendszerek, belvízöblözetek ismertetése

A 09.05.sz. védelmi szakasz az alábbi vízgyűjtőkből áll:

48. sz. KFCS menti belvízrendszerből

48.b.    Kösely öblözetből                                                    541,3 km2

49. sz. Hortobágy belvízrendszerből

49 a.    Hortobágy közvetlen öblözetrész                         81,3 km2
49. b    Nádudvar jobb parti öblözetből                          101,4 km2      

5. sz. védelmi szakasz összesen:                                      724,0 km2

Külső vízgyűjtő a védelmi szakaszhoz nem tartozik.

 

09.06.  Kösely-felső belvízvédelmi szakasz

Fekvése, határai

A 09.06. sz. védelmi szakasz a Keleti Védelmi Körzet északkeleti részén helyezkedik el.

Határai: északon Balmazújváros, Debrecen, Józsa közigazgatási határok, a Kadarcs-Karácsonyfoki és Kösely öblözetek vízválasztója és a TIVIZIG működési határvonala, keleten a Kálló- Alsónyírvizi vízválasztó, délen a Tócó-Kondoros összefolyásához csatlakozó vonal, amely a nyugat felől Debrecen város közigazgatási határán folytatódik és később a Peceéri vízválasztóra tér át. 

Domborzata

A védelmi szakasz jellegzetes síkvidéki terület, a terep magassága 110,0- 150,0  mBf. között változik.

Mélyártéri, fennsíki területek

A védelmi szakasz teljes területe (520 km2) fennsíki terület.

Belvízrendszerek, belvízöblözetek ismertetése

A 09.06. sz. védelmi szakasz az alábbi vízgyűjtőkből áll:

48. sz. KFCS menti  belvízrendszerből

48 b.    Kösely öblözet felső része                               500,0 km2

46. sz. Nyírvizi belvízrendszeből                                20,0 km2  

6. sz. védelmi szakasz összesen:                                   520,0 km2

Külső vízgyűjtő a védelmi szakaszhoz nem tartozik.

 

09.07.  Hamvas-Sárréti belvízvédelmi szakasz

Fekvése, határai

A 09.07. sz. védelmi szakasz a Keleti védelmi körzet délnyugati részén helyezkedik el.

Határai: északon a Hortobágy főcsatorna baloldali védtöltése, Nádudvar belterületének északi határa, a Nádudvar-Hajdúszoboszló műút, a Tilalmas és a K-VIII. csatornák, a Kaba-Derecskei út, a Kálló menti vízválasztó és a Keleti főcsatorna, délről a Kálló főcsatorna és a TIVIZIG működési határa, nyugatról a Hortobágy- Berettyó baloldali védtöltése.

Domborzata

A védelmi szakasz jellegzetes síkvidéki terület, a terep magassága 86,0- 90,0 mBf. között változik.

Mélyártéri, fennsíki területek

A védelmi szakasz területének egy része a Hortobágy balparti árterületén fekszik. A mélyártéri terület nagysága 550 km2, míg a fennmaradó 401 km2 fennsíki terület.

Belvízrendszerek, belvízöblözetek ismertetése

A 09.07.sz. védelmi szakasz az alábbi vízgyűjtőkből áll:

53. sz. Ágotai belvízrendszerből

53 a.    Kiskunlaposi öblözetből                                               31,7 km2
53 b.    Makkodi öblözetből                                                     78,7 km2

54. sz. Hamvas-Sárréti belvízrendszerből

54 a.    Alsófutaki öblözetből                                                   61,6 km2
54 b.    Hamvas öblözetből                                                    286,0 km2
54 c.    Sárréti öblözetből                                                       356,0 km2

56. sz. Szeghalmi belvízrendszerből

56 c.    Ó-Berettyó öblözetből                                               137,0 km2

A 09.07. sz. védelmi szakasz összesen:                                 951,0 km

A védelmi szakaszhoz külső vízgyűjtő nem tartozik.

 

09.08.  Berettyó-alsó belvízvédelmi szakasz

Fekvése, határai

A 09.08. sz. védelmi szakasz a Berettyó Védelmi Körzet délnyugati részén helyezkedik el.

Határai: észak-nyugaton a Berettyó bal parti védtöltése, észak-keletre a Zsáka, Furta, Mezősas közigazgazgatási határ, majd a Berekböszörmény közigazgatási határ közelében haladva éri el az országhatárt. Délen a Sebes-Körös jobb parti védtöltése határolja.

Domborzata

A védelmi szakasz jellegzetes síkvidéki terület, a terep magassága 88,0- 92,0 mBf. között változik.

Mélyártéri, fennsíki területek

A védelmi szakasz területének nagy része a Sebes-Körös és a Berettyó folyók árterületén fekszik. A mélyártéri terület nagysága megközelítőleg 400 km2, míg a fennmaradó 121 km2 fennsíki terület.

Belvízrendszerek, belvízöblözetek ismertetése

A 09.08. sz. védelmi szakasz az alábbi vízgyűjtőkből áll:

58. sz. Berettyó-Sebes-Körös közti belvízrendszerből

58 b.    Kutas felső öblözetből                                               142,2 km2
58 c.    Kutas alsó öblözetből                                                357,1 km2
58.d.    Papzugi öblözetből                                                      21,7 km2

09.08. sz. védelmi szakasz összesen:                                     521,0 km2

 

09.09.  Berettyó-felső belvízvédelmi szakasz

Fekvése, határai

A 09.09. sz. védelmi szakasz a Berettyó védelmi körzet délkeleti részén helyezkedik el.

Határai: észak-nyugaton a Berettyó bal parti árvédelmi töltése, keleten és dél-keleten az országhatár, délnyugaton Zsáka, Furta, Mezősas községhatár, majd Berekböszörmény közigazgatási határvonala közelében húzódó határvonal.

Domborzata

A védelmi szakasz jellegzetes síkvidéki terület, a terep magassága 94,0- 103,0 mBf. között változik.

Mélyártéri, fennsíki területek

A védelmi szakasz területének egy része a Berettyó árterületén fekszik. A mélyártéri terület nagysága 200 km2, míg a fennmaradó 175 km2 fennsíki terület.

Belvízrendszerek, belvízöblözetek ismertetése

A 09.09. sz. védelmi szakasz az alábbi vízgyűjtőkből áll:

58. sz. Berettyó-Sebes-Körös közti  belvízrendszerből

58 a.    Kiskörösi öblözetből                                                   190,1 km2
58 b.    Kutas felső öblözetből                                                77,9 km2
58 c.    Kutas alsó öblözetből                                                107,0 km2

09.09. sz. védelmi szakasz összesen:                             375,0 km

A védelmi szakaszhoz külső vízgyűjtő is (romániai terület) tartozik.

Kismarjai (közvetlenül a Berettyóba):                                 3,0 km2

Kis-Körös:                                                                               53,2 km2

Ölyvös-Barát-ér:                                                                   10,1 km2       

Kutas:                                                                                      18,6 km2

Csente-Szakáli III.:                                                                 11,1 km2

Külső vízgyűjtő összesen:                                                       96,0 km2

 

09.10.  Kálló belvízvédelmi szakasz

Fekvése, határai

A 09.10. sz. védelmi szakasz a Berettyó védelmi körzet középső részén helyezkedik el.

Határai: északon Debrecen, Újléta és Álmosd közigazgatási határok, keleten az országhatár, délen a Berettyó jobb parti védtöltése, nyugaton Püspökladány-Berettyóújfalu vasútvonal, a Kálló és Kati-ér főcsatornák jobb oldali kisajátítási vonala és a Kati-ér- Kösely főcsatornák között húzódó vízválasztó.

Domborzata

A védelmi szakasz jellegzetes síkvidéki terület, a terep magassága 95,0- 110,0 mBf. között változik.

Mélyártéri, fennsíki területek

A védelmi szakasz területének egy része a Berettyó jobb parti árterületén fekszik. A mélyártéri terület nagysága 123 km2, míg a fennmaradó 500 km2 fennsíki terület.

Belvízrendszerek, belvízöblözetek ismertetése

A 09.10. sz. védelmi szakasz az alábbi vízgyűjtőkből áll:

47. sz. Kálló-Alsónyírvíz belvízrendszerből

47 a.    Kálló  öblözetből                                                          257,3 km2
47 b.    Alsónyírvíz öblözetből                                                 272,4 km2
47 c.    Berettyó közvetlen öblözetből                                     64,0 km2

57. sz. Ér belvízrendszerből

57 a.    Ér alsó öblözetből                                                     29,3 km2

09.10. sz. védelmi szakasz összesen:                               623,0 km

A védelmi szakaszhoz külső vízgyűjtő nem tartozik.

 

09.11.  Alsónyírvíz-Kati-éri belvízvédelmi szakasz

Fekvése, határai

A 09.11. sz. védelmi szakasz a Keleti Védelmi Körzet északkeleti részén helyezkedik el.

Határai: északon a TIVIZIG működési területével egybeesően a Nyírség vízválasztója, keleten a Gúti-ér, Pércsi-ér és a Pályi-ér jobb oldali kisajátítási vonala, délen Debrecen közigazgatási határa, nyugaton a Kondoros vízválasztó vonala.  

Domborzata

A védelmi szakasz jellegzetes síkvidéki terület, a terep magassága 120,0-150,0 mBf között változik.

Mélyártéri, fennsíki területek

A védelmi szakasz teljes területe fennsíki terület.

Belvízrendszerek, belvízöblözetek ismertetése

A 09.11. sz. védelmi szakasz az alábbi vízgyűjtőkből áll:

47. sz. Kálló-Alsónyírviz belvízrendszerből

47 b.    Alsónyírvíz öblözetből                                           297,0 km2

11. sz. védelmi szakasz összesen:                                  297,0 km2

 

09.12.  Alsónyírvíz-Nagy-éri belvízvédelmi szakasz

Fekvése, határai

A 09.12. sz. védelmi szakasz a Berettyó védelmi körzet északi részén helyezkedik el.

Határai: északon az igazgatóság működési határvonalával egybeesően a Nyírség vízválasztója, keleten az országhatár, délen Debrecen, Újléta, Álmosd közigazgatási határok, nyugaton a Pályi-ér, Pércsi-ér és Gúti-ér csatornák jobb oldali kisajátítási vonala.

Domborzata

A védelmi szakasz jellegzetes síkvidéki terület, a terep magassága 120,0- 150,0 mBf. között változik.

Mélyártéri, fennsíki területek

A védelmi szakasz teljes területe fennsíki terület.

Belvízrendszerek, belvízöblözetek ismertetése

A 09.12. sz. védelmi szakasz az alábbi vízgyűjtőkből áll:

47. sz. Kálló-Alsónyírvíz belvízrendszerből

47 b.    Alsónyírvíz öblözetből                                               405,6 km2

57. sz. Ér belvízrendszerből

57 b.    Ér felső öblözetből                                                    106,4 km2

12. sz. védelmi szakasz összesen:                                     512,0 km

A védelmi szakaszhoz külső vízgyűjtő (romániai terület) is tartozik.

Fülöpi-ér:                                                                                   2,0 km2

Penészleki I.-VII csatornák:                                                    2,0 km2

Külső vízgyűjtő összesen:                                                       4,0 km2