Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Vállalkozási tevékenység

2022.02.24

Műszaki Biztonsági Szolgálat (MBSZ):

 • feladata: az ár- és belvízvédekezés speciális feladatainak (szádlemez- és cölöpverés, valamint vízszivattyúzás nagy teljesítményskálán, vonalvilágítás, híradós tevékenység) végrehajtása
 • egységei: árvízvédelmi csoport; belvízvédelmi csoport; villanyszerelői csoport; híradós csoport; raktározási csoport;
 • vállalkozási tevékenység: A védekezésen kívüli időszakban az MBSZ felhasználva gyakorlati ismereteit, valamint az eszközök adta lehetőségeket – a rendelkezésre álló kapacitását vállalkozási munkákban hasznosítja.
 • Szádfal verés/Szádlemezes munkák/ Dúcolás
 • Cölöpverés
 • Talajvízszint süllyesztés/ Vákuumos víztelenítés
 • Nyíltvíz tartás
 • Víztelenítés mobil szivattyúkkal
 • Vízminőség védelmi munkák
 • Villanyszerelési munkák
 • Érintésvédelmi vizsgálat
 • Elektromos szabványossági vizsgálat
 • Villámvédelem
 • Vízgépészeti berendezések, szivattyútelepek karbantartása, javítása
 • Vízügyi műtárgyak készítése, karbantartása
 • Meder és rézsű burkolása
 • Építőipari gépek, áramfejlesztők, vízi járművek bérbeadása

Nagyvárad, Calypso Hotel   építésénél munkagödör szádlemezes védelme a Körös folyó partjánSzádlemezes munkák, dúcolás (szádfal verés; szádlemez verés; pátrialemez verés; vízzáró szádlemez; irányított fúrás; mederelzárás; szádlemezes dúcolás; munkagödör védelme; szádlemez verés vízről): A mélyépítés jól bevált, gazdaságos megoldása az acél szádlemezekkel történő dúcolás. A szádlemezek hosszú acéllemezek, amelyeknek a széle horonyeresztékkel van kialakítva. A lemezeket függőlegesen lehet a talajba süllyeszteni különböző verési technológiákkal, úgy, hogy a lemez szélén lévő hornyokkal a lemezek egymásba fűzhetőek, így akár vízzáró felületet is létre lehet hozni a munkaterület körül.  A lemezek alakja, egymásba fűzése nagy oldal irányú terhelés felvételét tesz lehetővé. Az oldalirányú nagyobb terhelés ellensúlyozását fejgerendázattal és/vagy kihorgonyzással lehet elérni.  Talajszerkezettől függően akár 12 m mélységbe is le lehet verni a lemezeket.

Cölöpverés (cölöpverés vízről): olyan építményeknél, ahol a Cegléd vasútállomás aluljáró  építés munkagödör víztelenítésfelépítménynek cölöpalapot terveznek, a szádlemezes dúcoláshoz hasonlóan cölöpök leverése szárazföldről vagy vízről egyaránt lehetséges. Így vízi létesítmények cölöpjeit is el lehet készíteni. A cölöp anyaga lehet fa, acélcső, vagy olyan egyéb anyag, amely a cölöpverést elviseli.

Vákuumos víztelenítés (talajvízszint süllyesztés): a mélyépítés során, amikor az építkezés alapsíkja a talajvízszintnél mélyebben van, a munkaterület vízmentesítésére alkalmazott technológiai megoldás. Jó vízáteresztő talajszerkezet esetén használható, kivéve kavicsos talaj esetén, ha a közelbe tó vagy egyéb felszíni vízforrás található. A „folyó homok” talajréteg esetén ezzel a módszerrel lehet a talajnak a munkagödörbe történő „befolyását” megakadályozni. A technológia lényege: a munkagödör szélénél egy nyomvonal mentén a talajba megfelelő mélységbe az alsó végükön szűrővel ellátott acélcsöveket kell telepíteni, amelyek egy kollektorcsövön keresztül egy vákuum berendezéshez csatlakoznak. A víz a talajból vákuum segítségével kerül a vákuum berendezés tartályába, ahonnét szivattyú nyomja a vízelvezető helyre.

Munkagödör nyíltvíztartása a  Körös folyó partjánNyíltvíz tartás (siemens-kutas víztelenítés; szivattyúzás): a mélyépítés során, amikor a munkagödör szélénél a rézsűs oldalfal kialakításához elegendő hely áll rendelkezésre, és/vagy a talajszerkezet eléggé állékony, azaz nem omlásra hajlamos, valamint a talajszerkezet nem tartalmaz „folyó homok” réteget, ezzel a módszerrel biztonságosan lehet nagy felületek esetén is a munkagödör vízszintjét a talajvízszint alatt tartani az építés ideje alatt.  Elterjedt és jól bevált megoldás a Siemens-kutas nyíltvíz tartás technológiája. A módszer lényege: a munkagödör körül, lehetőleg az építmény alapján kívül kutakat helyeznek el, amelyekbe búvárszivattyúk vannak telepítve. A munkaterületet szükség szerint az építési alapsík alatt be kell hálózni dréncsövekkel és/vagy kavicsos árkokkal. Ezek a dréncsövek és/vagy kavicsos árkok vezetik a vizet a kutakhoz.

Villanyszerelési munkák (villanyszerelés; érintésvédelem; Lónyay-főcsatorna zsilip  elektromos központvillámvédelem; elektromos szabványossági vizsgálat; erősáramú villamossági berendezések; erősáramú szerelés; elektromos vezérlés; erősáramú villamos hálózat; lakóépületek villamos/elektromos ellátása; irodák villamos ellátása):  a Cégünk a saját vízügyi területen végzett karbantartási, felújítási és  javítási  villamos munkák mellett  vállalkozik külső villamos ipari megrendelések elvégzésére.

Rendelkezünk villamos ipar széles területén jártas és gyakorlott szakember gárdával.
Vállalkozunk Határidőre és Garanciával:

 • Erősáramú villamos berendezések erőátviteli 1-1000 kW-ig elosztók gyártására, telepítésére és karbantartására kisfeszültségen.
 • Villamos vezérlő és működtető hálózatok építésére, javítására.
 • Erősáramú villamos berendezések időszakos szabványossági, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatára
 • Lakó és irodaépület erősáramú villamos hálózat építésére.

Vízátemelés mobil szivattyúkkal (öntözés; tó/halastó leürítése/feltöltése; belvízmentesítés; belvízvédelem): kapacitás: 16,7 m3/sec; teljesítmény: 6-700 liter/sec  Belvizes területek vízmentesítése  vagy egyéb vízátemelések pl. halastó leürítése vagy töltése, hordozható  kisebb teljesítményű (15-45 l/s) vagy telepíthető nagyobb teljesítményű (57-700 l/s) szivattyúkkal. A szivattyú teljesítményét a vízmennyiség és a vízutánpótlás alapján kell kiválasztani.

Nagyteljesítményű, függőleges beépítésű belvízátemelő szivattyú javításaVízgépészeti berendezések, szivattyútelepek karbantartása, javítása (vízgépészeti berendezések javítása; szivattyúk javítása): a vízátemeléssel és a vízkormányzással kapcsolatos rendszerek egységei rendszeres karbantartást igényelnek a váratlan szükséghelyzetben a megbízható üzemelés érdekében. Ezt a célt karbantartási terv alapján végrehajtott karbantartással lehet elérni. Az elromlott egységek javítása, pótlása váratlan meghibásodás esetén gyorsabban végrehajtható amennyiben közvetlen munkakapcsolatban  van  az  Üzemeltető  és  a  Karbantartó.  Az idetartozó gépek, berendezések közül néhány megnevezése a teljesség igénye nélkül: szivattyúk, tolózárak, gerebek, csappantyúk, szállító szalagok.

Vízügyi műtárgyak készítése, karbantartása (gereb gyártása és javítása; Belvízátemelő szivattyúk elé utólag telepített tüzihorganyzott gereb párszállítószalag gyártása és javítása;  tolózárak javítása; réthy-kapu javítása; zsilip gyártása és javítása): a felszíni vizek kormányzása, kezelése, ellenőrzése speciális műtárgyakat igényelnek. Zsilipeket, gerebeket, szállítószalagokat, fix- és úszóstégeket, szintjelzőket, stb. kell a működtetés és a vízügyi előírások betartása érdekében készíteni és a meglévőket javítani, karbantartani. Vállaljuk ilyen műtárgyak elkészítését és a meglévőek karbantartását.

Meder és rézsű burkolása (mederburkolás; rézsűburkolás): kővel; előre gyártott elemekkel;

Vízminőség védelmi munkák (olajmentesítés; olajszennyezés eltávolítás; tó/halastó levegőztetés): az élővizek (folyók, tavak) esetén előfordul, hogy oxigénhiány lép fel a vízben. Ez a jelenség az élővilág károsodását, elsősorban a halak pusztulását okozza.  Kezdődő halpusztulás esetén a további kár megelőzése a víz levegőztetésével megoldható. Oxigént két módon tudunk bejuttatni a rendelkezésünkre álló gépekkel, eszközökkel: szivattyús vízporlasztással és kompresszoros perforált csöves mélylevegőztetéssel. Amennyiben a vízi növény túlzottan elszaporodott, abban az esetben úszó nádvágóval csökkenthetjük annak mennyiségét. A már megtörtént károsodásnál elvégezzük a tetemek összegyűjtését és az ATEV-hez való elszállításáról is gondoskodunk.
A másik jellemzően előforduló  vízszennyezés  a  felszíni  szénhidrogén szennyezés.
Álló és folyó vizek felszínéről nagy hatékonysággal végezzük a tisztítást lefölöző rendszerrel, szivattyúkkal, Belvíz bevezető műtárgy  befogadó felőli rézsűburkolása lépcsővel terelőfalakkal, és speciális berendezésekkel, adalékanyaggal. A riasztástól számított négy óra alatt 100km-en belül a helyszínen el tudjuk kezdeni a védekezést.
A sűrű pakurától, az olajfilmes szennyezések eltávolításáig, a megfelelő védelmi   
felszerelésekkel  rendelkezünk.
Személyi állományunk rendelkezik a feladatok elvégzéséhez a megfelelő képzettséggel és gyakorlattal.

 Építőipari gépek, áramfejlesztők, vízi járművek bérbeadása (mobil áramfejlesztő; ollós emelő; hídmező; útátfúrás;) : az alább felsorolt gépekkel és berendezésekkel rendelkezünk, melyeket bérleti szerződéssel bérletbe tudunk adni az építkezésekhez. Néhány eszközt csak kezelővel együtt tudunk adni az adott eszköz megfelelő üzemeltetése érdekében. Tárgyi eszközeink a következőek:

 • Építőipari gépek: útátfúró (∅300 mm-ig); szállítószalag; betonkeverő; habarcs szivattyú; ollós emelő (∅9 m-ig); döngölő béka (kezelővel); zagyszivattyú (kezelővel);
 • Áramfejlesztők: 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 9; 12; 20; 30 kW teljesítményű, 240 V és 400 V csatlakozású kimenetekkel
 • Vízi járművek: 3 tagos hídmező (úszómű); 4 tagos hídmező (cölöpverő úszó munkagép); ártéri munkacsónak (dereglye); motorcsónak (vezetővel)

 

Elérhetőség: Szervezeti felépítés:
Műszaki Biztonsági Szolgálat
4200 Hajdúszoboszló, Szováti út 72. 
Tel.: (52) 360-794; 364-556;
Fax.: (52) 361-405
E-mail.: mbsztivizig.hu
Honlap.: www.tivizig.hu

MBSZ vezető: BAUER ZOLTÁN; tel.:30/349-6652
MBSZ vez.h.:  SZILÁGYI JÁNOS; tel.:30/9153339

Verőgépes művezető: SZILÁGYI JÁNOS; tel.:30/9153339

Víztelenítési és vízvédelmiművezető:
ZUBÓ LAJOS; tel.: 30/349-6651
Raktározás: Fórián Imre; tel.:  30/257-3073

 

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.