Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács

2021.05.14

2018. november 9-én ülésezett a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács. Az ülés keretében Dr. Karvaly Elemér elnök 20 éves elnökség után leköszönt, de mérnökkamarai delegáltként továbbra is a tanács aktív tagja marad. Megköszönve a leköszönő elnök munkáját a TIVIZIG igazgatója, Bara Sándor felkérte az elnöki pozíció betöltésére Ditrói Jánost, a Debreceni Vízmű Zrt. főmérnökét, aki a felkérést elfogadta.


A tanácsülés keretében a szakmai bizottsági elnökök beszámoltak az elmúlt éves tevékenységükről. A tanács tagjai között sok új tag van a delegálások megújításából kifolyólag.

 

A Kormány 1587/2018. (XI. 22.) határozata alapján a Vízgazdálkodási Tanácsokról szóló határozat módosult.

 

Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács


A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 5. §-ában foglaltak alapján, figyelemmel az 5/1998. (III.11.) KHVM rendeletre a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság bázisán megalakult a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács. Az 5/2009 (IV.14.) KvVM rendelet hatálybalépését követően a rendeletnek megfelelően újra alakult a testület, melynek összetétele többször módosult 1587/2018.(XI. 22.) Korm. határozat alapján. 

 

A Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban Tanács) hatásköre a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság működési területére terjed ki.

A Tanács a Kormány véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete. A Tanács a vízgazdálkodásért felelős miniszter részére feladatkörében véleményező, javaslattevő és tanácsadó tevékenységet is ellát. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

Jogszabály alapján a Tanács összetétele:

 • a vízgazdálkodásért felelős miniszternek,
 • a vízvédelemért felelős miniszternek,
 • a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak,
 • az illetékes területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak,
 • az illetékes területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak,
 • az illetékes erdészeti hatóságnak,
 • a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak,
 • az illetékes népegészségügyi hatóságnak,
 • valamint az illetékes talajvédelmi hatóságnak egy-egy kijelölt képviselője, illetve tagként részt vehetnek a TVT működési területén tevékenységet folytatók.

  Továbbá:
 • a megyei önkormányzat,
 • a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium által regisztrált turisztikai desztináció,
 • menedzsment szervezetek (TDM szervezet),
 • területi agrárkamara,
 • területi mérnöki kamara,
 • a területi kereskedelmi és iparkamara,
 • települési önkormányzat,
 • a vízgazdálkodási társulatok,
 • a közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést végző gazdálkodó szervezetek,
 • valamint annak feladatköréhez kapcsolódóan tevékenységet folytató civil szervezetek, szakmai érdekképviseleti szervezetek, illetve szakmai-tudományos szervezetek által kijelölt képviselő.

 

A Tanács állandó bizottságai: 

 

 • Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottság,
 • Vízkárelhárítási, Mezőgazdasági vízgazdálkodási Szakmai Bizottság,
 • Vízellátási és Csatornázási Szakmai Bizottság.

 

A Tanács levelezési e-mail címe: titkarsag@tivizig.hu

 

Tanács elnöke: Ditroi János, a Debreceni Vízművek Zrt. főmérnöke

 

Tanács titkára: Ménesné Óvári Judit szakágazati vezető- TIVIZIG

 

Levelezési cím: 4025. Debrecen Hatvan u 8-10.

 

Területi Vízgazdálkodási Tanácsok Szakmai Bizottságának szerepe a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések témában meghirdetésre kerülő pályázati felhívások esetén

 

Szennyvízelvezetés- és tisztítás pályázati lehetőségek

 

Szervezeti-és működési szabályzat (Módosítása folyamatban)

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.