Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács

2021.12.09

Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén működő Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban Tanács) tevékenységét a 1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozat szerint végzi. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács ülésein rendszeresen részt vesz. A Tanács által delegált tag, a részvízgyűjtő szintű feladatok tekintetében véleményez és javaslatokat tesz a Tisza Részvízgyűjtő Tanács irányába. A Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsot a TIVIZIG igazgatója képviseli.

 

A Tanács a feladatait az SZMSZ alapján az éves munkaterv szerint végzi. A munkaterv az aktuális feladatok és a tagok véleménye és javaslata alapján került összeállításra. A Tanács színvonalas és határidőkhöz kötött szakirányú feladatait két szakmai bizottság segíti.

A Tanács elnöke Ditrói János nyugalmazott főmérnök


A Tanács felügyelete alatt működő szakmai bizottságok:

  • Vízellátási, Csatornázási és Szennyvíztisztítási Szakmai Bizottság
  • Vízkárelhárítási és Mezőgazdasági vízgazdálkodási Szakmai Bizottság

A Vízellátási, Csatornázási és Szennyvíztisztítási Szakmai Bizottság elnöke Ditrói János.

A Vízkárelhárítási és Mezőgazdasági vízgazdálkodási Szakmai Bizottság elnöke: Nádasi György, a TIVIZIG szakágazati vezetője (tel: 30/5079381, e-mail: nadasi.gyorgy@tivizig.hu)

A Szakmai Bizottságok a munkájukról a Tanács irányába év végén beszámolnak.

 

A Tanács 2021. évi jóváhagyott munkaterve:

1.      TTVT tanácsülés 2021. I. félév

1.1.   A TIVIZIG működési területén folyó jelentős vízgazdálkodási tevékenység a CIVAQUA projekt keretében (előadó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság)

1.2.   Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának szükségessége a jogszabály módosítások miatt (elnök általi ismertetés)

1.3.   Egyéb

 

2.     TTVT tanácsülés 2021. II félév

2.1. Vízgyűjtő-gazdálkodás és vízminőség védelem új feladatai, a VGT3 készítésénél felmerült új szempontok (előadó OVF)

2.2.   2.3.     Programszerűen telepíthető egyedi szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazási lehetőségei, üzemeltetési tapasztalatok ismertetése (meghívott előadó)

2.4.   Egyéb

 

I.     A Tanács tagjai

A tanács tagjainak száma: 21 fő

 

Belügyminisztérium

 

Kovács Péter

főosztályvezető

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

 

Bara Sándor

igazgató

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

 

Áncsáné Dargó Marianna

közigazgatási tanácsadó

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

 

Csercsa Attila

környezetvédelmi szakügyintéző

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

 

Bereczki Csaba

ökológiai szakreferens

Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

 

Dr. Gazdig Mária

osztályvezető

Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

 

Topa Zoltán

osztályvezető

Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály

 

Sipos Sándor

kormánytisztviselő

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú – Bihar Megyei Igazgatósága

 

Lukácsné Berke Zita

megyei főfalugazdász

Hajdú – Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

Fülöp Tamás

projektvezető főmérnök

Hajdú – Bihar Megyei Mérnöki Kamara

 

Dr. Karvaly Elemér

okl. építőmérnök

Debreceni Vízmű Zrt.

 

Mester Tibor

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt

 

Simon Zoltán

üzemmérnökség vezető

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltetési Osztály

 

Dr. Gábor Zsombor

Városüzemeltetési Osztály osztályvezető

Hajdú – Bihar Megyei Önkormányzat

 

Bakó István Zoltán

képviselő

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

 

Gömze Sándor

polgármester

Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

 

Korbeák György

ügyvezető

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

 

Halasi Csaba

egyesületi elnök

Debreceni Egyetem, MÉK              Víz és Környezetgazdálkodási Intézet

 

Dr Tamás János

egyetemi tanár

Magyar Hidrológiai Társaság Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete

 

Ditrói János

okl. mérnök

Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Településtervezési és Területrendezési Főosztály, Világörökségi Osztály

 

Dr. Bartha Kinga Erzsébet

osztályvezető

 

A Tanács levelezési e-mail címe:  

 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.

e-mail: titkarsag@tivizig.hu

 

 

Tanács titkára: Ménesné Óvári Judit szakágazati vezető- TIVIZIG

E-mail: menesne@tivizig.hu

Telefon:+36 52 410 677

Mobil:+36 30 201 77 34

 

Jelenleg megjelent pályázati kiírások, amelyben a szakmai bizottságok véleményeznek:

 

1.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján október 28-án megjelent a TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések felhívás, amely a TOP-2.1.3 folytatása és csapadékvíz-gazdálkodási tevékenységeket is támogat. Az első benyújtási szakaszhatár 18 megye esetében 2022. január 14.

 

Mivel a pályázatok benyújtási feltétele a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok (TVT) nyilatkozatainak csatolása, kérem, hogy tartsák figyelemben a nagyszámú várható véleményezési igény megjelenését, ami miatt sűrűbb TVT tanácskozás lehet indokolt.

 

Az új pályázati lehetőségekről az alábbi weboldalon tájékozódhat:

 

https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-121-21

 

 

2.

 

Továbbra is pályázhatnak az önkormányzatok a VP6-7.2.1.2-16_ Egyedi szennyvízkezelés című pályázati kiírás szerint a szennyvíz ártalommentes elhelyezésére. 

 

A kérelmek benyújtására 2022. 01. 22-ig van lehetőség. A rendelkezésre álló pénzforrás országosan 21,79 milliárd forintra emelkedett.

A pályázati kiírás és a módosult pályázati feltételek az alábbi linken érhetők el.

 

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7212-16-egyedi-szennyvzkezels

 

 

Szervezeti-és működési szabályzat

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.