Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Letöltések

2022.12.15

Tájékoztatás a Keleti-főcsatorna mentén található bérleményekkel kapcsolatbanA TIVIZIG Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökségének tájékoztatója

 

A tájékoztató mellékletei PDF formában:


1. melléklet
Adásvételi szerződés minta (felépítmény+stég)

2. melléklet Adásvételi szerződés minta (felépítmény)

3. melléklet Adásvételi szerződés minta (stég)

4. melléklet
Ajándékozási szerződés minta

5. melléklet E-ON elektromos kábel bevezetésének kérelme minta

6. melléklet Fakivágási kérelem minta

7. melléklet Meghatalmazás minta

8. melléklet Stég létesítési kérelem minta

9. melléklet Stég műszaki rajz minta

 

 


LECSAPOLÁS BEJELENTÉSE

 

A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet szerint a vízhasználó, a vízelvezetésre irányuló szándékát, annak megkezdése előtt 10 nappal köteles bejelenteni a területileg illetékes szakaszmérnökség felé, melyet megtehet az alább letölthető formanyomtatványon:

 

Bejelentőlap lecsapoláshoz

 

 


HAJÓÚT KITŰZÉSI TERV

 

Keleti-főcsatorna 0,00-45,00 fkm közötti hajóút kitűzési terve

 

 


"Településsoros jegyzék" 379/2015. Korm. rendelet szerinti jegyzői adatszolgáltatás útmutatói

 

TSONLINE Szakmai útmutató

 

TSONLINE Technikai útmutató

 

 

 


 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és vízügyi igazgatóságok másolatkészítési rendjéről szóló 20/2017.(X.2.) számú főigazgatói utasítás

 

Az országos vízügyi főigazgató 22/2017. számú utasítása az integritásirányítási rendszerről...

 

 


Vagyonkezelői hozzájárulás kiadása

 

 

Vagyonkezelői hozzájárulás aloldal

 

Eljárásrend a szélessávú hálózatok fejlesztése érdekében:

Az OVF főigazgatójának 13/2015. (OVF) számú UTASÍTÁSA >>>

 


 

Vízigénybejelentő lap

 

A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet szerint a vízhasználók által kitöltendő, mezőgazdasági célú vízigényt bejelentő lap:

Tájékoztató levél a vízhasználóknak 2023 >>>

Vízigénybejelentő lap 2023. évi vízszolgáltatás >>>

Vízigény bejelentés tényleges vízhasználatra >>>

 


 

 

Kötelező szakfelügyelet

 

Szakfelügyelet ellátása iránti kérelem >>>

Megállapodás szakfelügyelet ellátására >>>

 

 


 

 

Vízgazdálkodási adatlapok (korábbi OSAP adatlapok)

Sorszám

Űrlap címe

Határidő Letöltés
       

A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenysége 2023.03.31.

Adatlap

       
  A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás adatai egyedi vízhasználók számára 2022. évről 2023. 01. 31. Adatlap

Útmutató egyedi
       

A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás adatai 2022. évről teljes 2023. 01 31.

Adatlap

 

Útmutató teljes

       

A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai

2023. 01. 31.

Adatlap

Útmutató

       
TSONLINE adatszolgáltatás "Településsoros jegyzék" jegyzői adatszolgáltatás, a "Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról" szóló  379/2015. Korm. rendelet alapján az előző év december 31-i állapotról. Online adatszolgáltatás, a rendszerhez regisztrációhoz kötött hozzáférési jogosultság szükséges. tárgyév április 30.  Településsoros Online Adatfeldolgozó Rendszer
SZAKMAI ÚTMUTATÓ
       
BOI 5 Adatlap a szennyvíztisztító telepek megfelelőségét alátámasztó vizsgálati eredmények nyilvántartásához az előző év december 31-i állapotról tárgyév május 30.

szvtelepek_vizsg_eredmenyei

 

1. sz. melléklet(adatlap)

 

       
1378

Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve a 80 m3/d frissvíz-használatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai 2019. évről

 

Felhívjuk az adatszolgáltatásra kötelezettek figyelmét arra, hogy a "A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdés i) pontja, valamint a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet" alapján 2020-tól az adatszolgáltatás on-line felületen történik.
Kérjük az új belépőknek a regisztráció elvégzését megelőzően az igazgatóság részére tájékoztató levél megküldését.
Az adatszolgáltatásra kötelezett a regisztrációt követően IPONLINE rendszerben tudja az adatokat rögzíteni.

tárgyév április 30. A rendszerbe újonnan belépők a titkarsagtivizig.hu
-ra írjanak kérelmet.
       
1376

A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai VKONLINE rendszerben az előző év december 31-i állapotról

Felhívjuk az adatszolgáltatásra kötelezett üzemeltető szervezetek figyelmét arra, hogy a "A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdés i) pontja, valamint a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet" alapján 2020-tól az adatszolgáltatás on-line felületen történik kötelező regisztrációval, melynek adatlapját új belépő szolgáltató, adatrögzítő változás, vagy szolgáltató-változás esetén kell benyújtani igazgatóságunkra. 

tárgyév április 30.

VKONLINE regisztrácios adatlap

 

 Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv alapjai

 

 

 Tisztelt Pályázó Önkormányzatok! A 2022-től megjelent TOP_Plusz-1.2.1-21 ”Élhető települések”pályázatok elkészítésének feltétele az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv, melynek tartalmi formai követelményeit az alábbi dokumentum ismerteti.

 

Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv alapjai >>>


 

 

 

 

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.