Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Környezeti, vízminőségi kárelhárítás

2010.05.19

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) a vízminőségi és környezeti káresemények estén kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységet a 90/2007 (IV. 26.) a környezetkárosodás megelőzésének rendjéről szóló Korm. rendelet alapján végzi.

 

Környezeti káresemény, a felszíni és felszín alatti vizek szennyezése vagy veszélyeztetése esetén a TIVIZIG központi telefonszámán: 52/410-677, faxon: 52/316-662 vagy mailben: titkarsagtivizig.hu lehet a bejelentést megtenni.

 

Az igazgatóság folyamatos ügyeletet működtet.

 

A bejelentésnek főként az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  • a bejelentő neve, elérhetősége (cím, telefon),
  • a káresemény, szennyezés helye, jellege, mértéke, kiterjedése
  • a káresemény, szennyezés leírása
  • bekövetkezésének, észlelésének ideje
  • a káresemény oka, ha ismert okozója
  • egyéb információk

 

A káreseményről történt értesülés után a TIVIZIG hivatalból megteszi a szükséges intézkedéseket, tájékoztatja a bevonandó társszerveket: a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget (KTVF); Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI); Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ); a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

 

A környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében, így különösen haladéktalanul ellenőrzése alá vonni, feltartóztatni, eltávolítani vagy más megfelelő módon kezelni a környezetkárosodást okozó anyagokat, illetve más károsító tényezőket.

 

A környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás bekövetkezése esetén kárelhárítást köteles végezni.

 

Amennyiben a környezethasználó személye ismert, azonban önmaga nem képes a környezetkárosodást megelőző intézkedések megtételére, a kárelhárítás elvégzésére, a TIVIZIG szakmai irányítása mellett köteles részt venni a kárelhárításban.

 

A környezetkárosodást megelőző intézkedések megtételét és a kárelhárítás elvégzését a KTVF megbízása alapján a KÖVIZIG végzi, amennyiben:

 

a)      a környezetkárosodás határon túlról terjed át, illetve a környezethasználó személye ismeretlen,

 

b)     a környezethasználó környezetkárosodást megelőző intézkedést nem tesz, kárelhárítást nem végez, illetve azokat nem vagy nem megfelelően végzi.

 

A környezetkárosodást megelőző intézkedés, illetve a kárelhárítás költsége a kárelhárítás befejezése, lezárása után a környezethasználóra áthárításra kerül.

A rendkívüli káresemények Országos Vízminőségi Információs Rendszerben (VIR) kerül rögzítésre.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.