Gyengénlátóknak

Aktuális adatok

2010.05.22

 

A közpénzek és a köztulajdon törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának és működésének elősegítése érdekében létrehozásra került a 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, az az Üvegzseb-törvény.

Ezen jogszabály, a 1096/2003. (IX. 11.) kormány határozat, a kapcsolódó, vonatkozó jogszabályok, valamint a 6/2004. (K.Ért. 4.) Kvvm utasítás értelmében

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság az alábbiakat teszi közzé:

 

 

 

 


Költségcsökkentésre tett intézkedések

Gépjárművek:
Az igazgatóságnál a gépjárművek többségét „kulcsos” kocsiként üzemeltetjük, az 55 db gépjármű mellett 5 munkatársunk dolgozik főállású gépkocsivezetőként. Ez jelentős bérmegtakarítást eredményez.

Igazgatói utasítás szabályozza a hivatali gépjárművek használatát, magáncélú igénybevételét, melyek használata csak szigorú feltételek mellett és térítés ellenében lehetséges.

A futásteljesítmények csökkentése érdekében a gépjármű ügyintéző összeszervezi az egy útirányba eső szállítási feladatokat.

Az elavult (UAZ, IFA), magas üzemeltetési költségű gépkocsikat értékesítjük, cseréjüket - anyagi lehetőségeinkhez mérten - új, korszerűbb (Ford Ranger, IVECO) típusok beszerzésével oldjuk meg.

Mobiltelefonok:
Az KvVM keretszerződést kötött a T-Mobile Magyarország Rt.-vel, mely szerződés az egyedi lehívó szerződés megkötését követően Igazgatóságunkra is érvényes. A szerződésben felkínált alapdíjak és egyéb szolgáltatások kedvezőbbnek bizonyultak, mint az addigi érvényben levő szerződésünk alapján. Ennek legfontosabb eleme az volt, hogy a rendszerbe beléptetett előfizetések egymás közötti beszédkapcsolata ingyenessé vált, míg más mobilhálózatba kedvezményes.

Az Igazgatóságon belül szabályozásra került a mobilhasználat, mely szerint

  • egység- és osztályvezetők havi költségkerete: bruttó: 16 476.-Ft-ról 8 240. Ft-ra
  • beosztott dolgozók havi költségkerete: bruttó: 9 315.- Ft-ról 4 660. Ft-ra csökkent.


Az ezt meghaladó telefonköltséget mindenkinek meg kell térítenie. Az intézkedések további költségcsökkenést eredményeztek.
T-Com (Matáv) telefonok:
Az Igazgatóságunkon 2006. decemberétől CASPRO hálózatos tarifadíj számláló rendszer került bevezetésre, mely rögzíti az egyes mellékállomásokról indított hívások költségeit. A fejlesztés eredményeképpen a vidéki telephelyeinken (4db) is tudjuk gyűjteni a kimenő hívások költségeit. A kimenő hívás indítása csakis személyes kód segítségével történhet. Ezáltal személyre szólóan tudjuk elemezni a felmerült költségeket.

Minden egység- és osztályvezető az irányítása alá tartozó dolgozók előző havi vállalati telefonhasználatáról rendszeres tájékoztatást kap.

A kiemelkedően magas havi telefonköltséggel rendelkező dolgozók egyedileg kerülnek vizsgálat alá.

Az Igazgatóság és szakaszmérnökségei bérelt vonali kapcsolatban vannak egymással, így ennek igénybevételével a telephelyek közötti vezetékes telefonköltségünk jelentősen lecsökkent. Ez a bérelt vonali kapcsolat lehetővé teszi az elektronikus adatcserét, mivel nem csak beszélt kapcsolat megteremtését teszi lehetővé, hanem az adatkapcsolatét is. Ez a korábbi faxüzemeltetési költségeket csökkentette drasztikusan. A bérelt vonali beszédkapcsolatot két távoli telephelyünkkel (Szeghalom, Tiszalök) is megteremtettük. Mivel ez a két hely ár- és belvízvédekezéskor kulcsszerepet tölt be, jelentős költségmegtakarítás érhető el a beszédforgalomban is.

Kombinált (beszéd és adat átvitel) bérelt vonali kapcsolattal rendelkezünk valamennyi Vízügyi Igazgatóság (11 db) és a VKKI felé is, így plusz költség nélkül bonyolíthatók a telefonbeszélgetések és az egyre szélesebb körre kiterjedő elektronikus adatcserék, adatszolgáltatások.

Az Igazgatóság központjában, és vidéki telephelyein a telefonközpontokhoz GSM adapterek kerültek elhelyezésre. Ezek a berendezések lehetővé teszik, hogy a belső telefonhálózatról közvetlen mobilhívás legyen indítható. A mobilszolgáltató felé hívás csakis ezen keresztül történhet, és ennek eredményeképpen mindig mobil-mobil kapcsolat jön létre. Mivel a telefonközpontokra szerelt adapterek is részei a kedvezményes hívási körbe tartozó készülékeknek, az innen kezdeményezett hívás is jelentősen olcsóbbnak bizonyult.

Bara Sándor
igazgató

<< Vissza az elejére


 

Szerződések 2013.

Szerződés kelte Szerződés tárgya Szerződő fél Összeg
Határidő
2013.08.27. Lift csere OTIS Felvonó Kft 11.856.720 2013.12.31.
2013.11.14. Lapostetők szigetelése SUSPECT BAU Építőipari Szolgáltató Kft. 8.086.540 2013.12.31.
2013.12.04. Közfoglalk-anyag munkaruha Adorján-Tex  Kft. 7.707.630 2013.12.31.
2013.11.26. Csemeteültetés Polgár, Hajdúszoboszló Monostor-Erdő Bt. 10.128.758 2013.12.31.
2013.01.09 szádlemez TRANSINVEST BUDAPEST KFT 6.067.152 2013.02.15
2012.01.30 ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLAT- 2013.ÉVI HAJDÚSÁGI-SECURITY KFT. 6.088.200 2013.12.31
2012.09.26 Tisza bal part őrtelepek véd.inf. jav. Flami2000 Kft. 6.979.046 2014.10.31.
2013.02.25 Hortobágy-Berettyó töltéskor.stab. KON-TRAKT-ÉPÍTŐ KFT. 8.000.400 2013.03.29
2011.10.27 te.KEOP-2.1.1.62F-09-2011-0001KÖZBesz.tf MATRIX AUDIT Kft. 9.400.000 2015.12.31
2013.03.21 orrmerevítős bakancs,védőkesztyű-közfogl Ipoly Cipőgyár Kft. 8.700.000 2013.12.31
2013.04.01 védekezési feladatok "CSÍK-ÉR" Bt. 21.990.650 2013.12.31
2013.03.22 árvizi véd-figy. szolg. ZSOMBOK 2000 Építőipari és Keresk.KFT. 6.491.400 2013.07.07
2013.04.03 árvizi véd-munkaerő kölcs. Mon Service Kft. 32.698.800 2013.06.15
2013.05.31 MIKROBUSZOK bérlése
BUMERÁNG-CAR Szolg. és...
26.003.250 2013.10.31
2013.03.29 láthatósági mellény anyag
Ábránd Textil Kft.
11.271.885 2013.10.31
2013.06.03 erdő gépi sorközi tárcsázása
Omega-Vill Bt.
9.048.171 2013.10.15
2013.06.24 tárgyie. besz. közfoglalkoztatás 2.rész
TEMPEL KFT.
6.765.544 2013.12.31
2013.06.24 eszköz besz. közfoglalkoztatás 1.rész CHARON-TRADE KFT.
6.770.053 2013.12.31
2013.06.24 eszköz besz. közfoglalkoztatás 3.rész CHARON-TRADE KFT. 7.236.460 2013.12.31

<< Vissza az elejére

Szerződések 2012.

Szerződés kelte Szerződés tárgya Szerződő fél Összeg + ÁFA Határidő
  2012.03.20. Megbízási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] kapcsolódó műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok ellátására FŐBER Zrt. 37.900.000 2014.10.31.
2012.03.05. Vállalkozási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] ingatlanszerzéshez szükséges geodéziai feladatok „KÖRÖS-AQUA” Kft. 17.837.400 2012. 08. 30.
2012.02.21. Szállítási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] 1 db rézsűkaszálóra vonatkozóan Városkert kft. 23.190.000 2012.05.21.
2012.05.15. Munkaeszközök szállítása -Országos Közfoglalkoztatási Program keretében Charon-Trade Kft. 13.668.158. 2012.06.15.
2012.05.15. Mikrobuszok bérlése -Országos Közfoglalkoztatási Program keretében Bumeráng-Car Kft. 22.680.000. 2012.11.30.
2012.06.12. Tárgyi eszközök szállítása (1. rész)-Országos Közfoglalkoztatási Program keretében WETEX Kft. 9.755.625. 2012.08.12.
2012.06.12. Tárgyi eszközök szállítása (3. rész)-Országos Közfoglalkoztatási Program keretében TEMPEL Kft. 13.991.370. 2012.08.12.
2012.02.10. Vállalkozási szerződés a „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem (szivattyútelepek)”tárgyú projekt kivitelezési munkáira (1. rész) DH-Szerviz Kft. 169.518.456 2012.06.01.
2012.02.10 Vállalkozási szerződés a „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem (szivattyútelepek)”tárgyú projekt kivitelezési munkáira (2. rész) DH-Szerviz Kft. 109.921.122 2012.06.01.
2012.06.18. Vállalkozási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] kapcsolódó PR és kommunikációs tevékenység ellátására TOVATEX Bt. 9.200.000 2015.06.30.
  2012.07.02. Vállalkozási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység ellátására StrateGIS Kft. 16.650.000 2015.08.30.
2012.08.28.   Vállalkozási szerződés „A TIKÖVIZIG ÉS ÉKÖVIZIG kezelésébe tartozó szakaszok árvízvédelmi terveinek korszerűsítése” tárgyú projekt [SH/2/6] során Lézerszkennelés és hiperspektrális felmérés, kapcsolódó elemzések és modellezés, védelmi tervek korszerűsítése Envirosense Hungary Kft. 65.480.000 2012.12.10.
2012.08.24. Vállalkozási szerződés projektmenedzseri  feladatok ellátására a „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred – Rakamaz között” KEOP – 2.1.1./2F/-09-11-2011-0003 projekthez kapcsolódóan” StrateGIS Kft. 14.600.000 2015.09.30.
  2012.11.07. „Megbízási szerződés FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred – Rakamaz között” KEOP – 2.1.1./2F/-09-11-2011-0003 projekthez kapcsolódóan” OVIBER Kft. 19.000.000 2015.09.30.
2012.11.09. Vállalkozási szerződés a „Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Berettyó védtöltések fejlesztése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint „K-D-A Berettyó” Konzorcium 2.200.904.485. 2015.05.09.
2012.11.05. Megbízási Szerződés a „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred – Rakamaz között” című projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok ellátására vonatkozóan. (KEOP – 2.1.1/2F/09-11-2011-0003). TOVA-TEX Bt. 6.000.000 2015.07.09.
2012.12.20. Szivattyúk felújítása DH-Szervíz Kft. 7.000.000 2013.03.15.
2012.12.20. Mozgógerebek felújítása RÓNA-IF Kft. 7.700.000 2013.03.15.
2011.12.29 anyag-acél szádlemez beszerzés LARSSEN DEPO KFT. 7.998.720 2012.01.13
2012.01.30 őrző-védő tev. HAJDÚSÁGI-SECURITY KFT. 5.858.680 2012.12.31
2012.02.07 mikrobusz bérbeadás-közfoglalkoztatás BUMERÁNG-CAR Szolg.és Ker.KFT. 7.969.500 2012.12.21
2012.04.02 Anyag-mv.bakancs-közfoglalkoztatás Ipoly Cipőgyár Kft. 11.649.606 2012.06.30
2012.05.07 erdősítés gépi sorközi tárcsázás Omega-Vill Bt. 5.209.420 2013.05.30
2012.08.23 Anyag-közfoglalkoztatás Ábránd Textil Kft. 7.770.300 2012.10.15
2012.12.05 teljes talaj előkészítés Vasas Csaba 7.068.000 2013.04.25
2012.04.12 KEOP-2.1.1./2F/09-11-2011-0003 TISZAI V. MATRIX AUDIT Kft. 7.500.000 2013.03.25
2012.12.05 Csemeteültetés MONOSTOR-ERDŐ Bt. 7.901.500 2013.04.25
2012.12.05 Tuskóforgácsolás és letolás Vasas Csaba 7.750.000 2013.04.25

<< Vissza az elejére

Szerződések 2011.

Szerződés kelte Szerződés tárgya Szerződő fél Összeg+ Áfa Határidő
2011. január 18. Vidi-éri csatorna
Kotrása depónia
rendezése 6+900
szelvény között
Szilver-Transz
Kft
7.245.000,-Ft 2011.május 31.
2011. április 11. A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem (szivattyútelepek)” tárgyú projektjéhez [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0006] kapcsolódó építési beruházás során műszaki ellenőri, illetve független mérnöki feladatok ellátása FŐBER Zrt. 5 000 000,- Ft 2012.március 31.
2011. április 11. A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/B ütem (belvízcsatornák)” tárgyú projektjéhez [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007] kapcsolódó építési beruházás során műszaki ellenőri, illetve független mérnöki feladatok ellátása  FŐBER Zrt. 7.900.000,- Ft 2012.július 31.
2011. május 9. Projektmenedzsment tevékenység ellátása a megrendelő „Természet- és élőhely-védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén” [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010] tárgyú projektjének megvalósítása során. StrateGIS Kft. 7.000.000,- Ft 2013.augusztus 22.
2011. június 16. Természet- és élőhely-védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén” tárgyú projekt [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010] megvalósítására irányuló vízépítési munkálatok DESZAB TRADE Kft. 116.225.673,- Ft 2012. január 7.
2011. június 16. Természet- és élőhely-védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén” [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010] megvalósítására irányuló vizes élőhelyek kialakítása,szabályozása DESZAB TRADE Kft. 15.894.327,- Ft 2013. április 24.
2011. június 24. Az „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/B ütem (belvízcsatornák)” [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007] tárgyú projekt megvalósítására irányuló kivitelezési tevékenység. „Duna Drén” Konzorcium 601.650.215.- Ft 2012. március 23.
2011. június 28. 3 db faaprító gép szállítása Városkert Kft. 7 735 500,- Ft 2011. augusztus 12.
2011. július 18. TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem (szivattyútelepek)-2. rész AQUA-GENERÁL Kft. 161 080 000,- Ft 2011. december 1.
2011. július 18. TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem (szivattyútelepek)-1. rész AQUA-GENERÁL Kft. 164 900 000,- Ft 2011. december 1.

<< Vissza az elejére

 

Külföldi kiküldetések adatai 2013.

Név Ország Dátum Napok sz.  Napidíj / Ft  Szállás ktg /Ft Utazási k.dologi repjegy, matrica Összesen  Kiküldetés célja
Kovács Eszter Románia 2013.02.05-06 2 23 471       23 471 HURO/0901/044/2.2.2. záró workshop
Lossos László Románia 2013.02.05-06 2 23 472       23 472 HURO/0901/044/2.2.2. záró workshop
Dr.Tóth Szabolcs Románia 2013.02.05-06 2 23 472       23 472 HURO/0901/044/2.2.2. záró workshop
Marosi Zoárd Románia 2013.02.05-06 2 23 500       23 500 HURO/0901/044/2.2.2. záró workshop
Kovács Eszter Franciaország 2013.06.18-28 12 139 858 19076 7751 68105 234 790 tanulmányút magyar-francia
Hajdu Géza Románia 2013.06.03 1 8 174       8 174 vízhozam mérés
Marosi Zoárd Románia 2013.06.03 1 8 174       8 174 vízhozam mérés
Szatmári Viktor Románia 2013.06.03 1 8 174       8 174 vízhozam mérés
Orosz Mihály Románia 2013.06.03 1 8 174       8 174 vízhozam mérés
Törjék Károly Románia 2013.10.15-17 3 35 895       35 895 határvizi szemle
Pinczési Miklós Románia 2013.10.15-17 3 35 895   -255   35 640 határvizi szemle
Vécsei Tibor Románia 2013.10.15-17 3 35 895   -255   35 640 határvizi szemle
Kincses Dániel Románia 2013.10.15-17 3 35 895   -255   35 640 határvizi szemle
Sándor Attila Románia 2013.10.15-17 3 35 895   2535   38 430 határvizi szemle
Hajdu Géza Románia 2013.10.22 1 4 188       4 188 határszelvényi vízhozam egyeztetés
Gacsályi Sándor Gusztáv Románia 2013.10.22 1 4 188       4 188 határszelvényi vízhozam egyeztetés
Orosz Mihály Románia 2013.10.22 1 4 188       4 188 határszelvényi vízhozam egyeztetés
Hajdu Géza Románia 2013.11.04-08 5 59 132 101011 722   160 865 M-R Vízg.és hidromet.albiz.ülése

<< Vissza az elejére

Külföldi kiküldetések adatai 2012.

Név Ország Dátum Napok sz.  Napidíj / Ft  Szállás ktg /Ft Utazási k.dologi repjegy, matrica Összesen  Kiküldetés célja
Sándor Attila Románia 2012.01.18 1 12152       12152 árvízvéd.közös projekt
Zsuga Antal Románia 2012.01.18 1 12152       12152 árvízvéd.közös projekt
Dobos Ferenc Románia 2012.01.18 1 12152       12152 árvízvéd.közös projekt
Sándor Attila Románia 2012.03.19 1 8121       8121 árvizi kockázati konferencia
Molnár Zsolt Románia 2012.03.19 1 11601  
  11601 árvizi kockázati konferencia
Bara Sándor Románia 2012.04.24-26. 3 29172  53908  775   83855 M-r Vízügyi Biz.XXIII.ülésszak
Hajdu Géza Románia 2012.06.11 1 11694       11694 interkalibrációs vízhoz.mérés
Gacsályi Sándor Gusztáv Románia 2012.06.11 1 11694  
  11694 interkalibrációs vízhoz.mérés
Orosz Mihály Románia 2012.06.11 1 11694       11694 interkalibrációs vízhoz.mérés
Szatmári Viktor Sándor Románia 2012.06.11 1 11694       11694 interkalibrációs vízhoz.mérés
Bara Sándor Románia 2012.10.02-04 3 33773  23188  227   57188 őszi védmű felülvizsgálat
Törjék Károly Románia 2012.10.02-04 3 33773  23188  227   57188 őszi védmű felülvizsgálat
Pinczési Miklós Románia 2012.10.02-04 3 33773  23188  227   57188 őszi védmű felülvizsgálat
Sándor Attila Románia 2012.10.02-04 3 33773  23188  227   57188 őszi védmű felülvizsgálat
Vécsei Tibor Románia 2012.10.02-04 3 33773  23188  227   57188 őszi védmű felülvizsgálat
Hajdu Géza Románia 2012.10.25 1 11258  

11258 Berettyó jellemző vízhoz.egyezt.
Gacsályi Sándor Gusztáv Románia 2012.10.25 1 11258

  11258 Berettyó jellemző vízhoz.egyezt.
Orosz Mihály Románia 2012.10.25 1 11258

  11258 Berettyó jellemző vízhoz.egyezt.
Lossos László Románia 2012.11.12-13 2 22319
480   22799 HURO/0901/044/2.2.2. workshop
Kovács Eszter Románia 2012.11.12-13 2 22319
480   22799 HURO/0901/044/2.2.2. workshop
Marosi Zoárd Románia 2012.11.12-13 2 22319

  22319 HURO/0901/044/2.2.2. workshop
Bara Sándor Románia 2012.11.19-23 5 55798 91197 1720   148715 M-r Ár és Belvízvéd.Albiz.ülése
Nánási Béla Románia 2012.11.19 1 11116
    11116 M-r Ár és Belvízvéd.Albiz.ülése

<< Vissza az elejére

Külföldi kiküldetések adatai 2011.

Név Ország Dátum Napok sz.  Napidíj / Ft  Szállás ktg /Ft Utazási k.dologi repjegy, matrica Összesen  Kiküldetés célja
Hajdu Géza Románia 2011.06.06 1 10722       10723 m-r interkalibrációs mérés
Gacsályi Sándor Gusztáv Románia 2011.06.06 1 10722       10723 m-r interkalibrációs mérés
Szatmári Viktor Sándor Románia 2011.06.06 1 10722       10722 m-r interkalibrációs mérés
Orosz Mihály Románia 2011.06.06 1 10722       10722 m-r interkalibrációs mérés
Sándor Attila Románia 2011.09.20-22. 3 32496   1883   34379 magyar-román őszi szemle
Bara Sándor Románia 2011.09.20-22. 3 32496       32496 magyar-román őszi szemle
Lipcsey Zoltán Románia 2011.09.20-22. 3 32496       32496 magyar-román őszi szemle
Szabó Sándor Románia 2011.09.20-22. 3 32496   1883   34379 magyar-román őszi szemle
Vécsei Tibor Románia 2011.09.20-22. 3 32496       32496 magyar-román őszi szemle
Hajdu Géza Románia 2011.10.12 1 11510       11510 vízhozamok megh.Berettyó
Gacsályi Sándor Gusztáv Románia 2011.10.12 1 11510       11510 vízhozamok megh.Berettyó
Dobos Ferenc Románia 2011.10.12 1 11510       11510 vízhozamok megh.Berettyó
Bara Sándor Románia 2011.10.28 1 11510       11510 víztározó átadás Gyanta
Törjék Károly Románia 2011.10.28 1 11510       11510 víztározó átadás Gyanta
Nánási Béla Románia 2011.10.28 1 11510       11510 víztározó átadás Gyanta
Gacsályi Sándor Gusztáv Románia 2011.11.02-05 4 46622   7231 82300 136153 INHGA konferencia
Hajdu Géza Románia 2011.22.21-25. 5 58278 62598 5595   126471 m-r Vizg.és Hidromet.alb. ülése

<< Vissza az elejére

Személygépjárművek adatai 2011. év

SZEMÉLYGÉPKOCSI  átlagos   2011. I.
n.é.
2011. II.
n.é.
2011. III.
n.é.
2011. IV.
n.é.
 tervezett
költségek
életkor beszerzési ár
típus db év eFt futott  km Ft/km
Lada Niva 11 8 2 542 62 028 38 294 40 277  21457 70
Nissan Terrano 1 6 7 326 5 581 3 463 5 253  3470 75
Opel Astra Sedan 1 4 3 990 5 402 2 507 5 876  3062 90
Suzuki Grand Vitara 1 4 5 390 4 637 2 219 7 045  3249 110
Ford Focus 1 2 4 650 9 463 6 006 5 364 5820
100
Skoda Superb 1 5 7 600 - - 5 158  5801 120
VW mikrobusz  3 7 8 083 16 454 12 517 10 172 8427
120

 << Vissza az elejére

 

Személygépjárművek adatai 2012. év

SZEMÉLYGÉPKOCSI  átlagos   2012. I.
n.é.
2012. II.
n.é.
2012. III.
n.é.
2012. IV.
n.é.
 tervezett
költségek
életkor beszerzési ár
típus db év eFt futott  km Ft/km
Lada Niva 10 7 2 542 23258 46021 44825  41874 70
Nissan Terrano 1 7 7 326 3425 3584 5026 4847 75
Opel Astra Sedan 1 5 3 990 2158 5706 2043 3319 90
Suzuki Grand Vitara 1 5 5 390 4453 4322 7228 4851 110
Ford Focus 1 3 4 650 6787 9357 8669 7299 100
Skoda Superb 1 6 7 600 8091 8322 7444 10262 120
VW mikrobusz  3 8 8 083 11131 12447 7959 13566 120

 << Vissza az elejére

 

Személygépjárművek adatai 2013. év

SZEMÉLYGÉPKOCSI  átlagos   2013. I.
n.é.
2013. II.
n.é.
2013. III.
n.é.
2013. IV.
n.é.
 tervezett
költségek
életkor beszerzési ár
típus db év eFt futott  km Ft/km
Lada Niva 10 8 2 542 40722

  120
Nissan Terrano 1 8 7 326 3269


80
Opel Astra Sedan 1 6 3 990 5489


110
Suzuki Grand Vitara 1 6 5 390 4148


135
Ford Focus 1 4 4 650 7692


100
Skoda Superb 1 7 7 600 8769


120
Dacia Duster
1 - 4000 3792


85
VW mikrobusz  3 9 8 083 16431


120

 << Vissza az elejére


Mobil telefon használat

 

2016Telefonok száma dbKorlátozás nélkül dbÜzemelési költségek Ft
2016 I. negyedév 172 - 1 038 355
2016 II. negyedév 172
- 1 057 191
2016 III. negyedév 173 -
1 102 436
2016 IV. negyedév 174 - 1 019 969


2015Telefonok száma dbKorlátozás nélkül dbÜzemelési költségek Ft
2015 I. negyedév 175 - 1 099 437
2015 II. negyedév 176
- 1 102 643
2015 III. negyedév 177 -
1 355 277
2015 IV. negyedév 177 -

1 288 288


2014Telefonok száma dbKorlátozás nélkül dbÜzemelési költségek Ft
2014 I. negyedév 175 - 1 000 173
2014 II. negyedév 178
- 1 010 565
2014 III. negyedév 177 -
1 108 280
2014 IV. negyedév 177 - 1 064 986

2013 Telefonok száma db Korlátozás nélkül db Üzemelési költségek Ft
2013 I. negyedév 164 3 1 301 071
2013 II. negyedév 175 - 1 028 188
2013 III. negyedév 175 - 1 048 624
2013 IV. negyedév 175 - 997 191

 

2012Telefonok száma dbKorlátozás nélkül dbÜzemelési költségek Ft
2012 I. negyedév 162 3 1 292 418
2012 II. negyedév 163 3 1 306 904
2012 III. negyedév 163 3 1 343 669
2012 IV. negyedév 164
 3 1 366 286

 

2011 Telefonok száma db Korlátozás nélkül db Üzemelési költségek Ft
2011 I. negyedév 163 3 1 614 920
2011 II. negyedév 163 3 1 166 182
2011 III. negyedév 163 3 1 294 751
2011 IV. negyedév  163 3 1 188 045

 

  << Vissza az elejére


Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.