Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Közérdekű adatok

2023.04.12

Szervezeti, személyzeti adatok

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Gazdálkodási adatok 

 

Közérdekű adatok archívuma 

 

Adatok az egységes közadatkereső rendszerben

 

 

Szervezeti, személyzeti adatok


1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

 

Hivatalos neve: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,
Székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Postai címe: 4025 Debrecen, Pf: 57.
 
Központi telefonszám: +36 52 410 677
Fax:
+36 52 316 662
Elektronikus levélcím:
titkarsagtivizig.hu
Honlap/web:
http://www.tivizig.hu
   
Központi ügyelet elérhetősége:
+36 52 410 677
Központi kárelhárítási ügyelet:
+36 30 207 8849
Központi ügyelet faxszáma:
+36 52 316 662
Központi kárelhárítási ügyelet e-mail címe:
ugyelettivizig.hu
Központi ügyelet elérhetősége: 0-24

 

 


2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai


A szervezeti felépítés, valamint a szervezeti egységek feladatai megtekinthetők ITT 

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége


Az adatok megtekinthetők ITT 

 

 


4. A szervezeten belül illetékes központi ügyeleti vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend


Név:

Marosi Zoárd műszaki-igazgatóhelyettes

Telefonszám:

+36 52 410 677

Mobil:

+36 30 207 8849

Fax:

+36 52 316 662

E-mail:

ugyelettivizig.hu

Elérhetőség:

minden nap: 0-24

 

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem releváns

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége , alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns

 

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve


Vízcseppek

Kiadja a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, csak elektronikus formában.

Felelős kiadó: Marosi Zoárd mb. igazgató

Címe: 4025 Debrecen Hatvan utca 8-10.

 

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai


Név:       Belügyminisztérium

Cím:      1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postacím:             1903 Budapest, Pf.: 314.

Telefonszám:      +36 1 441 1000

Fax:     +36 1 441 1437

E-mail:     ugyfelszolgalatbm.gov.hu

Honlap:     http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

 

 

Név:     Országos Vízügyi Főigazgatóság

Cím:     1012 Budapest, Márvány utca 1/d

Postacím:     1253 Budapest, Pf. 56

Telefonszám:     +36 1 225 4400

Fax:     +36 1 225 4400

E-mail:     ovfovf.hu

Honlap:     http://www.ovf.hu

 

 

12. Az integritási koordinátor neve, elérhetősége:

 

Integritási koordinátor neve:   Dr. Zákány Erzsébet
Levelezési cím:                     4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Telefonszám:                        52/410-677 060 mellék
E-mail:                                 zakanytivizig.hu

 

26_2021_Főigazgatói-utasítás

 

2022. évről készült integritás jelentés

 

ADATLAP

 

2.sz melléklet

 

3.sz melléklet

 

4. sz melléklet

 

5-6. sz melléklet


 

Hiteles elektronikus másolat készítésére feljogosított személyek

 

 

Közérdekű adatok archívuma

 

A tartalom feltöltés alatt áll

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.