Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Távlati tervek: CIVAQUA

2011.02.02

CIVAQUA
DEBRECEN TÉRSÉGI VÍZÜGYI BERUHÁZÁS

A Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer (HTVR) történeti áttekintése

Debrecen város és környezete a legdinamikusabban fejlődő terület a Tiszán-túlon, ahonnan a víz, amely jelentős szerepet tölt be a növekedésben, hiányzik.

Ezen problémák megoldása érdekében a Keleti-főcsatorna terveit már a XIX. század közepén elkészítették. Elsődleges feladata az volt, hogy biztonságot nyújtson a szárazság ellen a Tiszántúl területén.  A Keleti-főcsatornát vízi szállításra is igénybe kívánták venni, de ez a cél nem teljesült. A kivitelezési munkák bejeződése után fasor épült a csatorna mentén mintegy 550 hektárnyi területen.

civaqua1Ezzel a beruházással a térség vízellátásának a problémája csak részben oldódott meg, mivel a térség egy jelentős része a Keleti-főcsatorna szintjénél magasabban helyezkedik el.

Az öntözővíz ellátáson felül a másik probléma az volt, hogy az 1970-es évekig a kommunális és ipari vízellátás a felszín alatti vizekre támaszkodott. Ennek következtében Debrecen térségében a talajvízszint jelentősen csökkent, mely súlyosan érintette a Nagyerdőt és más zöld területeket. A megoldás érdekében a TIVIZIG 1976-ban létrehozott egy tervet, mely a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer (HTVR) nevet kapta. A HTVR keretében az alábbi létesítmények kerültek megépítésre:

A HTVR tápcsatorna és a szivattyútelep

A tápcsatorna a Keleti-főcsatorna 47+924-es szelvényéből ágazik ki és 656 m hosszú. A földmedrű csatorna 4,6 m3/s kapacitású. A szivattyútelep a térség öntözési, ivó- és ipari- valamint jóléti célú vízellátását hivatott megoldani. A kiépített teljes kapacitása 3,0 m3/s, melyből jelenleg maximálisan 2,2 m3/s-ot használunk ki (az L-1-es tcivaqua2ározó feltöltése kapcsán).

H-I/1 csővezeték és a víztározó. Az 5757 m hosszú 1200 mm átmérőjű SENTAB csővezeték végén egy 500 m3-es víztározó található, mely 3000 ha terület részére biztosít öntözővizet. Meg van annak a lehetősége, hogy egy csővezetékkel csatlakozzunk a H-I/1 vezetékhez Debrecen irányába (H-I/2 vezeték) és a H-II csővezeték a Brassó-ér irányába. A H-I/1 vezetékhez csatlakozva egy 491 m hosszú 1200 mm átmérőjű SENTAB csővezeték már megépült, amely a 2,0 ha területű és 20 000 m3 térfogatú Macsi tározót látja el vízzel.

Az L-1 tározó tápcsatornája szintén megépült mintegy 600 m hosszban.

Az L-1 tározó felülete 60 ha, mely nem csak 800 ha mezőgazdasági terület öntözővíz ellátását biztosítja, de használják a szörfösök a horgászok és a partján napozók is. A tározóból a H-III és a H-III-1 vezetéken keresztül a Pece-érbe is történik vízleadás, így Ebes környéke is öntözhetővé vált. A tározó kapacitása 4,0 millió m3, amely a jövőben tovább növelhető.

A H-III és a H-III-1 vezetékek 2950 m illetve 2625 m hosszú 1000 mm átmérőjű ROCLA vezetékek, melyek Ebes térségének mezőgazdasági vízellátását szolgálják.

A CIVAQUA projekt főbb célkitűzései:

-          30 000 ha terület öntözhetőségének biztosítása

-          Debrecen közelében építendő tavak vízellátása

-          Rekreációs területek létrehozása

-          A Nagyerdő és más zöld területek pusztulásának megállítása, vízgazdálkodási jellemzőik javítása

-          Debrecen mikroklímájának a javítása

-          Vízutánpótlás a Tócó- és a Kondoros csatornákba

-          A felszíni vízkészletek tározásával azok kihasználtságának növelése, az Erdőspusztai térség vízgazdálkodási jellemzőinek javítása

-          A belvizek víztározókban történő visszatartása

-          A belvízcsúcsok csökkentése

-          Korszerű vízgazdálkodás kialakítása

civaqua2Az 1978-79-es gazdasági változások nem kedveztek a megkezdett vízgazdálkodási beruházás további befejezésének. A projektet átértékelték és a beruházást felfüggesztették. A mezőgazdasági beruházás további bővítésének lehetőségei tisztázatlanok voltak abban az időben. A TIVIZIG napjaink aktuális igények figyelembevételével felülvizsgálat a projekt folytatásának lehetőségét. A térség öntözésfejlesztési igényeiről a TISZATERV Kft. készített tanulmánytervet, és megvizsgálta az eredeti HTVR továbbépítésének lehetőségeit. 1998-ban a TIVIZIG, a DMJV valamint a Nyírerdő Rt. közös pályázatának címe „Vízért kiált a város” Debrecen és környezetének vízellátását kívánta megoldani.

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.