Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti
és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben

Töltéserősítés


A tervezett töltésfejlesztés célja a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése. Ezt egyrészt a magasságilag és szelvényterületileg nem megfelelő töltésszakaszok előírás szerinti kiépítésével lehet elérni.
A Berettyó folyó árvízvédelmi töltéseit hét szakaszon módosítjuk a bal illetve a jobb parton egyaránt.
A leglátványosabb az a közel 800 méteres szakasz a Berettyó jobb partján, amely Bakonszegnél épül, mivel ezen a szakaszon még nem védi a települést földgát. Ez az új szakasz 4 méter koronaszélességgel a Bakonszeget Zsákával összekötő hídtól indul és a temető mellett végighúzódva belecsatlakozik a már meglévő védtöltésbe. Az új töltésbe a záporok, zivatarok alkalmával Bakonszegen összegyülekező csapadékok elvezetésére egy műtárgyat kell beépíteni.

A jobb parton még két beavatkozás lesz
. Az egyik a Berettyó és Kálló-főcsatorna közti töltés, amelyen a magassághiányból adódó problémák megoldása és a megfelelő koronaszélesség kialakítása a feladat. A töltés koronájának szintjét a jogszabály által előírt magasságúra kívánjuk kialakítani. Ez a fejlesztési szakasz a Berettyóba és a Kálló-főcsatorna találkozásától egészen a két vízfolyás töltéseinek szétágazásáig tart.

A harmadik jobb parti fejlesztés Bakonszeg és Berettyóújfalu közötti töltésszakaszon valósul meg.
Ezen a szakaszon nem csak a jogszabályban előírt magassági hiányok kiküszöbölésével és a megfelelő koronaszélesség kialakításával kell foglalkozni, hanem a szakaszon előforduló szelvényterület hiányok megszüntetésével is. A fejlesztés során, a szakaszon, a töltés kedvezőbb nyomvonalvezetésének kialakítása miatt két ívkorrekcióra kerül sor.

A Berettyó bal partján négy szakaszon fejlesztjük a töltést. Az első a szeghalmi Szabadság hídtól indul
egészen a megyehatárig, azaz Csökmő település határáig, az ott lévő gátőrházig tart. A fejlesztéssel érintett szakaszon töltésszivárgó lesz kialakítva és a magassági- és szelvényterületi hiányokat szüntetjük meg. A 4 méter széles töltéskoronán aszfaltút készül, az árvízvédelmi munkák megkönnyítésének érdekében.

A második
bal parti fejlesztés a megyehatártól, a Csökmői gátőrháztól indul és keresztezve a Darvas-Füzesgyarmat közutat egészen Zsáka külterületéig tart. A szakasz döntő részén magassági hiányos és jelentős keresztmetszeti hiánnyal rendelkezik. Ezen problémák megoldása a feladat. A 4 méter széles töltéskoronán aszfaltút épül.

A harmadik bal parti fejlesztés Zsáka külterületétől, az előző fejlesztést folytatva egészen a Bakonszeg-Zsáka közúti hídig tart.
A meglévő töltéskeresztszelvények a szakasz döntő részén szelvényterület hiányosak. Így nem csak magassági, hanem jelentős keresztmetszeti szelvénybővítésre is szükség van. A Bakonszeg-Zsáka közúttal párhuzamos szakaszon az út közelsége miatt a fejlesztés a töltés folyó felőli oldalán valósul meg. A kialakított 4 méter szélességű koronán aszfaltozott árvízvédelmi út készül.

A negyedik bal parti fejlesztés Bakonszeg és Berettyóújfalu között valósul meg. Az érintett szakaszon jelentős magassági hiány nem található, viszont a keresztszelvényi méretek az egész szakaszon nem elégítik ki az előírásokat. Így a megfelelő töltésrézsű és koronaszélesség kialakításával tervezzük megszüntetni a szakaszon kialakult hiányosságokat.

<< Vissza az előző oldalra