Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti
és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben

Partvédőmű


Az alsó szakaszon az egyetlen problémás szakasz Szeghalomnál, a torkolattól 450 méterre található fejlett kanyarulat, melynek külső ívén a mederél megközelítette a jobb parti töltéslábat. A meder továbbfajulása veszélyeztetné a gát állékonyságát és akadályozná a töltésen és annak környezetében végzendő fenntartási munkákat. A további erózió megakadályozása, a kanyarulat tovább fejlődése és a nagyobb károk elkerülése érdekében szükségessé vált a szakasz helyreállítása. A kanyarulat külső íve még nem érte el a 10 méteres védő-, fenntartó sávot és annak íve sem indokolná a mederszakasz kiegyenesítését. Elég, ha megakadályozzuk annak továbbfejlődését.

A további erózió megakadályozása, a kanyarulat tovább fejlődése és a nagyobb károk elkerülése érdekében mintegy 400 méteres szakaszon a túlfejlett kanyarulat külső ívén kavicsfeltöltést, a belső ívén kotrást kell végrehajtani, úgy hogy a folyómedret a hullámtérnek a töltéslábtól számított 10 méteres védősávján kívül kell tartani. A part biztosítása a külső íven geotextília takarásra helyezett kőszórással történik. A kaviccsal feltöltött új meder rézsűjére fektetett geotextília megakadályozza a mederanyag kimosódását, a geotextíliára helyezett vízépítési terméskőből készített szórás pedig a partvédőműnek az erősebb mechanikai hatásoktól (pl. uszadék, jégzajlás) való védelmét biztosítja. A belső ív kotrására azért van szükség, mert a külső ív szakadópartjához képest a mesterségesen kialakított rézsű hajlása jóval kisebb lesz, így a meder középvonala az ív középpontja felé mozdul el. A szükséges vízszállító képesség megtartása miatt így a belső ívet is a kanyarulat középpontja felé kell helyezni.

<< Vissza az előző oldalra