Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti
és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben

Magasépítési munkák


Az árvízvédelmi rendszer jelentős elemei a gátőrházak,  védelmi központok, amelyek lehetővé teszik a védvonal mentén az állandó jelenlétet. A védelmi központok védekezési időszakban nyújtanak lehetőséget nagyobb létszám elhelyezésére. A 30 – 60 éves épületállomány már nem felel meg a kor követelményeinek. A meglévő, szerkezetileg sérült, korszerűtlen, gazdaságosan nem felújítható épületeket elbontják. Az elbontott gátőrházak helyére korszerű, az előírásoknak megfelelő épület építenek. Ilyen gátőrtelep kettő van, a csökmői és a kismarjai.

A meglévő és gazdaságosan felújítható épületek jelentős részénél bővítés is szükséges. A gátőrházakat korának megfelelő műszaki színvonalon építették meg. Azóta a kor követelményeinek már nem felelnek meg. Falazatuk általában kisméretű téglából készült. A födémek az idősebb épületeknél borított gerenda fafödém, a később épülteknél előre gyártott elemekből készült vasbeton. A fedélszerkezet vagy fából, vagy köracélból készült szelemenekből, fenyő lécezéssel lett kialakítva.  A héjazat égetett agyagcserép. Általában a tajalnedvesség elleni szigetelés csak a főfalak alatt van meg. Nyílászárók fából készültek, melyek egy része időközben elkorhadt, így az anyagi lehetőségekhez mérten ki lettek cserélve. A gátőrházakat eredetileg cserépkályhával, illetve sparhelttel fűtötték. A központi fűtések az utóbbi időben lettek kialakítva sajátos módon, mivel külön fűtőhelyiség nem lévén a padlásfeljáróba lett beszorítva a kazán és a hozzá tartozó kémény.

A közművek: Minden őrtelep részben közművesített, villamos energiaellátás közüzemi szolgáltató által biztosított, vízellátás vagy saját vízellátó rendszerről, vagy vezetékes rendszerről van biztosítva, szennyvíz korszerűtlen közműpótló berendezéssel van megoldva, gázellátás csak a Pocsaji Védelmi Központban van.

A szertárak szintén az akkori kornak megfelelő szerkezeti kialakítású, váz jellegű, kitöltő falazattal. A födémek jellemzően előre gyártott vasbeton födémek, de van födém nélküli, illetve fafödémű. A tetőszerkezetük általában fa, vagy köracélból készült. Mivel a héjazat palából készült, így azok már nem zárnak tökéletesen így a tetőszerkezeti elemekből sok elkorhadt, vagy elrozsdásodott. A melléképületek, istállók, ólak, tárolók is már elavultak. Falazatuk kisméretű tégla, födémük fafödém, tetőszerkezetük szintén fa, héjazatuk égetett agyagcserép, illetve pala.

 

A projekt keretei között megvalósuló magasépítményi munkák:

Település Hrsz. Védelmi
Szakasz
száma
Gátőrjárás Funkció Igazgatósági
elnevezés
Beavatkozás Terület
m2
sz. neve
Bakonszeg 030/2 09.06 2. Kórógyi gátőrtelep Kórógyi gátőrtelep felújítás, bővítés 1 932
Bakonszeg 054/1 09.06 1. Akai gátőrtelep Akai gátőrtelep felújítás, bővítés 5 783
Bakonszeg 607 09.04 1. Bakonszegi gátőrtelep Bakonszegi gátőrtelep felújítás, bővítés 2 284
Berettyóújfalu 047 09.04 3. Berettyóújfalui gátőrtelep Berettyóújfalui gátőrtelep felújítás, bővítés 1 548
Berettyóújfalu 0610 09.04 2. Hídközi gátőrtelep Hídközi gátőrtelep felújítás, bővítés 7 557
Berettyóújfalu 0905 09.06 3. Váncsodi gátőrtelep Váncsodi gátőrtelep felújítás, bővítés 4 773
Csökmő 0115 09.05 4. Csökmői gátőrtelep Csökmői gátőrtelep új építése 4 903
Darvas 0114/6 09.03 1. Kállói gátőrtelep Kállói gátőrtelep felújítás, bővítés 3 709
Darvas 0469/72 09.05 5. Darvasi gátőrtelep Darvasi gátőrtelep felújítás, bővítés 15 494
Hencida 077/2 09.06 4. Hencidai gátőrtelep Hencidai gátőrtelep felújítás, bővítés 10 480
Kismarja 0258 09.06 5. Kismarjai segédőri pihenő Kismarjai segédőri pihenő felújítás 16 840
Pocsaj 055/2 09.06 5. Kismarjai gátőrtelep Kismarjai gátőrtelep új építése 5 459
Pocsaj 252 09.07 2. Ér fcs. bal parti szakaszvédelmi
központ
Pocsaj védelmi központ felújítás 4 683
Szeghalom 0823 09.05 3. Szeghalmi gátőrtelep Szeghalmi felújítás, bővítés 19 561
Szeghalom 6702 09.05 3. Szeghalmi szakaszvédelmi
központ
Szeghalom védelmi központ felújítás, bővítés 6 235

<< Vissza az előző oldalra