Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti
és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben

Magasépítési munkák

Az árvízvédelmi rendszer jelentős elemei a gátőrházak, védelmi központok, amelyek lehetővé teszik a védvonal mentén az állandó jelenlétet. A védelmi központok védekezési időszakban nyújtanak lehetőséget nagyobb létszám elhelyezésére. A 30 – 60 éves épületállomány már nem felel meg a kor követelményeinek. A meglévő, szerkezetileg sérült, korszerűtlen, gazdaságosan nem felújítható épületeket elbontják. Az elbontott gátőrházak helyére korszerű, az előírásoknak megfelelő épület építenek. Ilyen gátőrtelep kettő van, a csökmői és a kismarjai.

Tovább >>

Műtárgyfelújítások

A folyókon a töltések építése előtt a lehulló csapadék – az egyébként is lefolyástalan, mély fekvésű területektől eltekintve – kisebb ereken, természetes völgyeleteken keresztül akadálytalanul érte el a befogadó vízfolyást. Az árvízvédelmi töltések ennek a vízforgalomnak útját állták és az összegyülekező csapadékvizek a mentesített árterületen rekedtek. Ezeknek a vizeknek a folyóba történő visszavezetését szolgálják a zsilipek. Az első és másodrendű védvonalakat is nagyszámú, a belvizek, a külterületen összegyülekező csapadékvizek, és az árvizek során a védműveken vagy azok altalaján át a mentett oldal felé szivárgó úgynevezett fakadóvizek gravitációs bevezetést biztosító zsilip keresztezi. Árvíz idején a vízszintkülönbségek miatt a gravitációs bevezetés nem megoldható, ilyenkor szivattyúk segítségével történik a vizek beemelése a befogadó vízfolyásba.

Tovább >>

Töltéserősítés

A tervezett töltésfejlesztés célja a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése. Ezt egyrészt a magasságilag és szelvényterületileg nem megfelelő töltésszakaszok előírás szerinti kiépítésével lehet elérni.
A Berettyó folyó árvízvédelmi töltéseit hét szakaszon módosítjuk a bal illetve a jobb parton egyaránt.
A leglátványosabb az a közel 800 méteres szakasz a Berettyó jobb partján, amely Bakonszegnél épül, mivel ezen a szakaszon még nem védi a települést földgát. Ez az új szakasz 4 méter koronaszélességgel a Bakonszeget Zsákával összekötő hídtól indul és a temető mellett végighúzódva belecsatlakozik a már meglévő védtöltésbe. Az új töltésbe a záporok, zivatarok alkalmával Bakonszegen összegyülekező csapadékok elvezetésére egy műtárgyat kell beépíteni.

Tovább >>

Töltéskorona burkolás

A töltéskorona burkolásának a védekezés során van a legnagyobb szerepe. Amennyiben a védekezés alatt eső, vagy hó áztatja el a töltéskoronát, a nehéz munkagépek igen rövid időn belül kátyússá, járhatatlanná teszik azt. Ez egyrészről lassítja a védekezési munkálatokat, másrészt a gát is károsodik. A Berettyó folyó esetében a viszonylag gyakran előforduló jeges árvizek miatt ez hatványozottan igaz. Jeges árvizek idején az események gyorsan zajlanak le. Elég itt csupán az alig órák alatt kifejlődött jégtorlasz miatti gyors vízállás emelkedésre utalni. Ilyenkor óriási jelentősége van a burkolt töltéskoronának. Jeges árvizek alkalmával általában zord időjárási körülmények között kell nagyon gyorsan védekezni. Mind az emberi, mind a technikai erő hatékonysága jelentősen csökken, sőt a járhatatlan utak miatt akár meg is hiúsulhat a védekezés. Ezzel szemben szilárd burkolatú árvízvédelmi úton sokkal nagyobb valószínűséggel sikerül a jeges árvíz ellen időben fellépni, hatékonyan védekezni.

Tovább >>

Partvédőmű

Az alsó szakaszon az egyetlen problémás szakasz Szeghalomnál, a torkolattól 450 méterre található fejlett kanyarulat, melynek külső ívén a mederél megközelítette a jobb parti töltéslábat. A meder továbbfajulása veszélyeztetné a gát állékonyságát és akadályozná a töltésen és annak környezetében végzendő fenntartási munkákat. A további erózió megakadályozása, a kanyarulat tovább fejlődése és a nagyobb károk elkerülése érdekében szükségessé vált a szakasz helyreállítása. A kanyarulat külső íve még nem érte el a 10 méteres védő-, fenntartó sávot és annak íve sem indokolná a mederszakasz kiegyenesítését. Elég, ha megakadályozzuk annak továbbfejlődését.

Tovább >>