Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti
és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben

Bodoki Károly 1814-1868


Bodoki Károly elemi tanulmányait Gyulán folytatta, a középiskolát Kecskeméten kezdte, majd a három felsőbb osztályt már a debreceni Református Kollégiumban végezte el. Debrecenben Sárvári Pál és Kerekes Ferenc voltak a tanárai. Mérnöki oklevelét 1836-ban vette át, miután minden tárgyból kitűnőre vizsgázott. Ezt követően mindössze két évig maradt a budai Országos Építési Igazgatóság szolgálatában, ezalatt kivitelezői gyakorlatot szerzett Vásáshelyi Pál mellett, a Ferenc csatorna építési munkálatainál.

1838-ban meghalt édesapja, s Békés vármegye a megürült mérnöki állást neki ajánlotta fel. Ettől kezdve három évtizeden keresztül munkája elválaszthatatlanul kötődött a Körösök és a Berettyó völgyéhez.  1845-ben Széchenyi ajánlólevelével beutazta Felső-Olaszországot, Svájcot, Németországot, Belgiumot, Hollandiát, Franciaországot és Angliát. Az 1846-ban megalakult „Tiszavölgyi Társulat” egyik vidéki osztálya lett a korábbi  „Körös-szabályozó társulat”, melynek osztálymérnökévé 1847 végén nevezték ki.

A szabadságharc leverése után Wenckheim László hamarosan életre keltette a Békés megyei központi társulatot, ezt követően 1852-ben egymás után alakultak az új Körös-vidéki szervezetek, a hosszúfoki, az ivánfenéki, a berettyói és a fehér-körösi. Vízszabályozási programjuk Bodoki elképzelései alapján készült, akit 1855-ben bíztak meg a Körös- és a Berettyó-völgy egészét magában foglaló szabályozási terv elkészítésével.

Bodoki Károly munkássága azonban nem csupán a Berettyó és Sebes-Körös völgyére terjedt ki, hanem magában foglalta a teljes Körös völgyet. Így a teljes Körös-völgy szabályozása során több Békés és Bihar vármegyei várost - köztük Békéscsabát, Gyulát, Békést - mentett meg az árvizek pusztításaitól.

Bodoki Károlyról tehát bátran elmondhatjuk, hogy a magyar vízépítészet egyik legnagyobb egyénisége volt. 1868. december 10-én Biharnagybajomban munkavégzés közben, szívszélhűdés miatt elhunyt.  Bár az 54 éves mérnök nem érhette meg tervei teljes megvalósulását, a Körösök és a Berettyó völgy vízrendezésének tervezésében és megvalósításában Bodoki Károlyé a legnagyobb érdem.

<< Vissza az előző oldalra