1 2 3 4

Növényzet alakításával létrehozott élőhelyek


Mocsárréti élőhely


A tavak partszegélyének természet közeli állapotára jellemző, hogy a sásos növényzónát a mocsárrét követi. Benne keverednek a nedves rétre jellemző fajok és a sásosok egyes fajai. Típusosan savanyú füves kaszálók, illetve legelők. Az ültetendő fajok termései a környező terület mocsárréti élőhelyeiről lesznek gyűjtve. A begyűjtött termést szállítóedényben szállítjuk az ültetés helyszínére, és ott vetjük el.


Sásos élőhely


A tavak partszegélyének természet közeli állapotára jellemző, hogy ott megtalálhatók a sásosok is, a víz felé haladva a mocsárrétet követi. Jelenleg a sásos állomány mélyen behúzódott a tározó belsejébe, ahol életfeltételeit megtalálja. Maradványai megtalálhatók a leendő sásos területeken is. A területen a sásosok avas, elmúlt évi elhalt földfelszíni részei a rákövetkező évben sem bomlanak le teljesen, védelmet adva a következő generáció sásainak a fejlődésére. A kaszálással ezt az állapotot igyekszünk kialakítani.
A kialakított területen magvetéssel, ültetéssel segítjük elő a terjedésüket. Erre azért van szükség, hogy a tervezett vízszintemeléssel lépést tudjon tartani a sás állomány. Az ültetendő fajok a projekt területről lesznek gyűjtve. A termésről nehezen szaporítható egyedek talaj labdával.


Nádas élőhely


A terület leginkább védendő állománya. A legtöbb védett és jelölő faj élőhelye. Területét indokolatlanul nem módosítjuk.


Gyékényes élőhely


Jelenleg a zóna a hínaras és a nádas közé ékelődik. Fajgazdagsága alacsonyabb a nádasokénál. A legtöbbször a védett és jelölő fajok nem fészkelnek közötte. A jelenlegi területfoglalása erős kompetíciós képessége miatt alakult ki. A területen a nádas szélfogó hatása, a hullámzás elhanyagolható mértéke miatt, valamint a vízszint süllyedésére adott gyors válaszként terjedt el. Területéből lesz kialakítva a hínaras terület, és a költőszigetek is itt épülnek. A kiterjedése 15,44 ha, ami rövid időn belül 20- 40 %-al fog emelkedni.


Ökológiai beavatkozásokkal szabályozott élőhelyek


A beavatkozások a nem kívánatos, az esetlegesen felszabaduló tápanyag felesleg következtében felszaporodott, és a területre nem jellemző növényzet gyomlálását, gyérítését jelenti. A növényzet stresszválasza befolyásolásának legfontosabb eszköze.


Hínaras élőhely


A mederkotrással a meder alján található algatermése, és szaporító képletek jelentős mértékben elpusztulnak. A stersszválasz leginkább e területen várható a vízben feldúsuló tápanyag felesleg miatt. Ennek megakadályozására az első telepítés olyan hínár fajokból áll, amelyeknek tápanyagfelvétele erősen versenyképes, más fajokkal szemben. Ilyen például a tócsagaz hínár. A tápanyag felvétel után az állományát el kell távolítani a területről és helyette a gyűrűs süllőhínár, süllőhínár telepítése következik.


Ökológiai szabályozás


A beavatkozások a nem kívánatos az esetlegesen felszabaduló tápanyag felesleg következtében felszaporodott, és nem az illető zónatagra jellemző növényzet gyomlálását, gyérítését jelenti. A szabályozás kiterjed a sásos, hínaras, mocsárréti területekre és az élőlénylépcsőre.
Az ökológiai szabályozás a sásos, mocsárrétnél azok faji összetételének szabályozása, (pótlólagos növényegyelés, a zónára nem jellemző, invazív fajok eltávolítása, a jellemző fajok ültetése), a hidrológia paraméterek (áramlás, turbulencia), és a fizikai-kémiai jellemzők szabályozása.
Az élőlénylépcső ökológiai szabályozása a hidrológiai, és fizikai-kémiai paraméterek szabályozása a vándorló élőlényeknek megfelelően (áramlás, vízsebesség, turbulencia viszonyok, fizikai-kémiai jellemzők).
A nyíltvíz ökológiai szabályozása a fizikai-kémiai jellemzők szabályozását jelenti.


A megvalósulás követően várható természeti állapot


 

Beavatkozási stratégia

Feltételezések

Átfogó cél

A védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek kedvező természeti állapotának megóvása illetve javítása, valamint a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása.

A K-XI tározó élőhelyei helyreállítása kerülnek az ökológiai viszonyoknak megfelelő élőhelyek, továbbá a területen előforduló jelölő és védett fajok, életközösségei megőrződnek.

A projekt célja

A K-XI tározó élőhelyeinek helyreállítása és fenntartása a természetes folyamatok felerősítése segítségével, továbbá a területen előforduló jelölő és védett fajainak, életközösségeinek megőrzése.

 A K-XI tározó ökológiai szempontú élő-, és táplálkozó helyei számának, táplálék ellátottságának emelkedése a területen élő jelölő és védett fajok védelme, élőhelyük helyreállítása megfelelően biztosított.

Eredmények

A K-XI tározó ökológiai szempontú élő-, és táplálkozó helyei számának, táplálék ellátottságának emelése.

  • Az élőhely ökológiai vízmennyisége biztosított.
  • A fajok szabadon vándorolhatnak
  • A morfológiai viszonyok miatt ökológiailag kedvező zonációs szerkezet, és a jelölő és védett fajok számára optimális élőhelyek kialakulnak.
  • A megfelelő ökológiai állapot stabillá válik