1 2 3 4

Ökofolyosó kialakítása


  • Tározótéren belüli vízvezető kapacitás:

A tározóban lévő vízvezető kapacitás – vezető csatorna – a teljes terület öblítését elkerülendően a tározó északi és nyugati töltése mentén lesz kialakítva. A kitermelt anyagot a kivitelező a töltés belső padkája mentén teríti el.


  • Tározótéren kívüli vízelvezető útvonal:

A vízelvezető útvonal az ürítő, szabályozó műtárgyat köti össze a Kálló-főcsatornával. A tározó halászati célú hasznosításának megszűntével előtérbe került az ökológiai célú frissítővíz szállítása a Kálló-főcsatornába, valamint egy rövid összekötő csatornával a Pál-foki csatornába. A vízszállító útvonalak rekonstrukcióra szorulnak, amelynek részeként a csatorna medrek egyoldali kotrását tervezzük. A projekt megvalósítása után az ökofolyosó fontos részét alkotják.


Természet közeli élőlénylépcsők kialakítása:


A projektben az ökológiai átjárhatóság biztosítására két helyen tervezünk élőlény lépcsőt. Az egyik a feltöltő műtárgy részleges átépítésével, kiegészítésével, míg a másik az ürítő műtárgy környezetében – attól elkülönülten – valósul meg. Az élőlénylépcsőknél biztosítani kell a vízszintkülönbségek oly módon történő „lépcsőzését”, hogy azok a célzott fajok számára áramlástanilag és vízsebesség szempontjából ne jelentsenek akadályt, ugyanakkor a tározó töltésein átvezetett víz a földművet ne károsítsa. A megvalósítás során síkvidéki állóvizekre jellemző víztereket alakítunk ki.


  • 1. számú élőlénylépcső

Az élőlénylépcső a feltöltő műtárgy egyik szélső nyílásában épül oly módon, hogy a zárószerkezet kibontjuk és a szomszédos (középső) nyílás felőli oldalfalat betonozással folytonossá tesszük, ezáltal a vízbevezetési és élőlénylépcső funkciók egymástól függetlenül működtethetők. Az élőlénylépcső részére kialakított műtárgyrészt a tározótó irányába „U” alakú vasbeton elemmel meghosszabbítjuk azért, hogy a Keleti-főcsatorna üzemvízszintje és a tározó üzemvízszintje közötti szintkülönbség 10 cm-es lépcsőkkel átjárható legyen. Az élőlénylépcsőnél a vízszintek beállítása betétpallókkal történik. Az élőlények átjutásának megkönnyítése érdekében az áramlás irányában búvó nyílásokat alakítunk ki. A meghosszabbított műtárgyrészhez csatlakozik a tározótérben kialakított 3 m fenékszélességű, 270 m hosszú, 1:3 rézsűhajlással tervezett rávezető csatorna, amely az élőlénylépcsőt köti össze a tározótérben lévő vízvezető útvonallal.


  • 2. számú élőlénylépcső

A 2. számú élőlénylépcső a leürítő műtárgy mellett, attól elkülönítve, megkerülő csatornaként épül meg. Funkciója a tározótér és az elvezető csatorna víztere közötti ökológiai átjárhatóság biztosítása.
Az élőlénylépcsőnél két jellegzetes szakasz különböztethető meg. Az egyik szakasz a tározó töltését keresztező műtárgyrész, gyártott vasbeton „U” elemekből épül, a vízszintkülönbség lépcsőzése betétpallózással történik.
A másik szakasz az előzőhöz csatlakozó természet közeli rávezető csatorna, amely földmedrű pihenő medencék sorozatából alakul ki. A pihenő medencéket kis gátak kapcsolják össze. Az átbukási szelvény környezetét kőterítéssel stabilizáljuk. A medencék között a vízszintek különbsége 10 cm.

A tározó területén erős szél esetén káros mértékű hullámzás alakul ki, ami veszélyezteti az élőlénylépcső és leürítő műtárgy környezetében lévő partszakaszt, ugyanakkor zavarja az élőlénylépcső üzemét is. A káros hatások kivédésére hullámtörő kőrakatokat építünk be 46 m hosszban.