1 2 3 4

Műtárgy rekonstrukció


A vizes élőhely vízellátása és vízpótlása a Keleti-főcsatornából történik, a tározó létesítése során megépített feltöltő műtárgyon keresztül. A tározó vízszintjének szabályozása, illetve a továbbvezetendő vízhozam kivezetése az ürítő műtárgyon keresztül valósítható meg. A terület vízellátásában a műtárgyak nélkülözhetetlen funkciót töltenek be. A műtárgyak elhasználódtak, állapotuk leromlott, ezért a projekt hosszú távú fenntarthatósága érdekében felújításukat el kell végezni.

A projekt megvalósítása során az alábbi javítási munkák elvégzését tervezzük:


  • Feltöltő műtárgy

A létesítmény eredeti funkciója a tározótó feltöltése a Keleti-főcsatorna vízteréből, mely három, egyenként 2 m3/s vízátbocsátású, szabályozható adagoló szerkezettel ellátott zsilipnyíláson keresztül biztosítható. A projekt célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a műtárgyat az élőlények számára átjárhatóvá kívánjuk tenni, ezért a napjainkban időszerűvé vált felújítási, rekonstrukciós munkákon kívül funkcióbővítéssel egy élőlénylépcső kialakítása is megtörténik. (1. számú élőlénylépcső).

A feltöltő műtárgyon az alábbi rekonstrukciós munkákat kell elvégezni: acélszerkezetek javítása és korrózióvédelme, betétpalló hornyok horonybélés cseréje, betonfelületek javítása, vízmérce pótlása, bal oldali táblamozgató berendezés pótlása, jobb oldali elzáró szerkezet kibontása az élőlénylépcső helyéről, a Keleti-főcsatornán érkező uszadékok terelésére alkalmas úszó terelőmű beépítése.


  • Szabályozó, ürítő műtárgy

A szabályozó, leürítő műtárgy a tározó DNY-i szögletében épült meg. Szerkezetét tekintve síktáblás elzáró szerkezettel ellátott iker csőzsilip. A műtárgy funkciója a tó vízszintjének szabályozása, az átfolyó vízhozam továbbvezetése, valamint szükség esetén a tározótér leürítése. A műtárgyhoz a káros kimosódások megakadályozása céljából elő- és utófenék burkolat épült. Jelenleg a műtárgy leromlott állapotban van.

A műtárgyon az alábbi munkák elvégzését tervezzük: elő- és utóburkolatok javítása, pótlása. Zárótáblák, mozgató berendezések javítása, korrózió-védelme. Egyéb acélszerkezetek (rácsok, korlátok, fedlapok) pótlása, korrózióvédelme. Part-biztosítás hullámverés ellen kőszórással. Betonfelületek javítása, álló vízmércék pótlása.