1 2 3 4SAJTÓKÖZLEMÉNY


Természetvédelmi beruházás a bakonszegi tározónál


A régi Alföld egyik értékes tájának helyreállításával megvalósul a  legfontosabb cél, a területen élő védett madárfajok szaporodásának biztosítása. A beruházás mintegy 200 millió forintba kerül és 2013-ban fejeződik be


2011. augusztus 08.


A TIKÖVIZIG 2011. augusztus 11-én kezdte meg a „Természet és élőhely védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén” elnevezésű projektjének megvalósítását.

Közvetlen környezetünkben ilyen sekély vízen, eddig még mindössze két helyen történt hasonló beavatkozás, a nyíregyházi Sós tavon illetve a füredkócsi tározónál.


A tározó napjainkban mintegy 105 hektáron természetvédelmi területként, madár élőhelyként funkcionál. A terület közigazgatásilag Bakonszeg településhez tartozik.


A területről az eddigi felmérések szerint összesen 200 faj ismertes. Védett fajok: rucaöröm, kisfészkű aszat, sulyom, feketenyakú vöcsök, nyári lúd, búbos vöcsök, kis vöcsök, nádi tücsökmadár, barna rétihéja, fokozottan védett fajok: törpegém, cigányréce, nagy kócsag, bölömbika, vörös gém


Az átlagos vízmélysége a vízzel borított területen 30 cm, a legnagyobb vízmélység 100 cm. A terület a fajok vándorlása szempontjából izolált, akadályt képeznek a vízbeeresztő és elvezető műtárgyak. Az ökológiailag szükséges vízmennyiség bevezetésének útvonala feltöltődött, náddal benőtt. A vízszint csökkenését követték a növénytársulások, a tartósan szárazra került területeken kialakult a rét. Az ökológiai vízigény nem volt biztosítva. A vízszint csökkenésének oka, hogy a műtárgyak megrongálódtak, nem képesek a kívánatos vízszint tartására.


A fejlesztés iránya


A beruházás az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, és 155 ha-t érint.
A projekt megvalósítása természetvédelmi szempontból biztosítja az ökológiai vízigényt. Olyan növény mintázat alakul ki, ami a területen élő, szaporodó védett és jelölő fajok számára kedvező és hosszú távon fennmarad természetes jó ökológiai állapotban. Új költőhelyek jönnek létre. A víz kormányzása az ökológiai igényeknek megfelelően történik és biztosított lesz a fajok szabad vándorlása a projekt területről, és a projekt területre.


A beavatkozások


A vízmennyiség biztosításához a leeresztő és szabályozó műtárgyakat, a tározóban lévő vízvezető és vízelvezető útvonalakat helyreállítjuk. Költőszigeteket és élőlénylépcsőket alakítunk ki. A élőlénylépcsőben. síkvidéki állóvizekre jellemző víztereket hozunk létre és kapcsolunk össze.


A szabályozások


Magvetéssel, ültetéssel hínaras és sásos területet alakítunk ki. A gyékényes gyérítése során annak egy részén alakítjuk ki a hínarast és a költőszigeteket. A sásos maradványai fellelhetők a leendő sásos területeken is. Kaszálással mesterséges „sástőzeget” alakítunk ki, magvetéssel, ültetéssel segítjük elő a fajok terjedését és újra ültetjük a jellemző fajokat. Ökológiai szabályozással az idegen fajok gyomlálását végezzük a sásos, hínaras, mocsárréti területeken, valamint az élőlénylépcsők áramlástani beállítása történik.


TIKÖVIZIG
Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10.
06 /52/ 410-677
www.tikovizig.hu<< Vissza az előző oldalra