1 2 3 4

Jogszabályi háttér

A projektgazda kötelezettségei a jogszabályi és szakpolitikai elvárásoknak megfelelően a jelölő fajok, és az élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, helyreállítása. A kötelezettségek nem teljesítéskor a romlási folyamatok erősödnek, a jelölő fajok eltűnnek.

A célterület működését, jelenlegi feladatát meghatározó főbb jogszabályi környezet a következő:


  • A Tanács 79/409/EGK (1979. április 2.) sz. irányelve a vadon élő madarak védelméről,
  • A Tanács 92/43/EK (1992. május 21.) sz. irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadonélő állat- és növényvilág védelméről,
  • Az Európai Parlament és a Tanács 60/2000/EK (2000. október 23.) irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról,
  • A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,
  • Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet.
  • A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet,
  • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
  • A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.