1 2 3 4

A probléma

Meghatározását a fészkelő csúcsragadozók, és az élőhelyük ökológiai változásainak elemzésével válaszolhatjuk meg. A területen a csúcsragadozók a madarak, ezek közül is kiemelten fontosak a jelölő, illetve védelem alatt állók.
Ahhoz, hogy a fajok előfordulása, és tenyészése biztosított legyen - ezáltal a jelölő fajok élőhelyeinek megóvása megvalósítható legyen - három fontos ökológiai körülménynek kell teljesülnie. Lennie kell a területen szaporodási (fészkelő) helynek, táplálkozási helynek, és táplálék ellátottságnak. E három feltétel egyidejű, egymást kiegészítő megléte szükséges, ahhoz, hogy a jogszabályi kötelezettség teljesüljön.

A területen hiány mutatkozik a sekély mélységű vizes, a tocsogó, a nyíltvizes, és az áttelelési lehetőséget adó területekben. A terület megváltozásának elsődleges oka a vízszint csökkenése, ami a műtárgyak rongálódása miatt következett be. Azok nem képesek a kívánatos vízszint tartására.
A területen szárazulás jelei tapasztalhatóak. Ez a tartósan bekövetkezett változás erős szelekciós tényezőként szerepel a területen élő madárfajok szempontjából. Az eddig fellelt fajok közül sok nem fog a területen tartósan tenyészni, mert a körülmények más élőhely felkeresésére kényszerítik.


Célkitűzés


A projekt célkitűzése a K-XI tározó élőhelyei kedvezőbb természetvédelmi helyzetének kialakítása, aminek következtében biztosított az ökológiai vízigény, a vízi fauna és flóra számára a szabad összeköttetés, és vándorlás a Berettyón, valamint a Keleti-főcsatornán keresztül a Tisza folyó felé.
A megvalósítás után teljesülnek a vadon élő madarak védelméről, a természetes élőhelyek, valamint a vadonélő állat- és növényvilág védelméről szóló irányelvek. Szintén teljesülnek a természet védelméről, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a jelölő fajok és élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzéséről, helyreállításáról szóló jogszabályok által szabott feltételek, valamint a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló irányelv, illetve a vízgazdálkodásról szóló, és a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló jogszabályi kötelezettségek is.

A megvalósítás után a K-XI tározó élőhelyeinek helyreállítása és fenntartása a természetes folyamatok felerősítése segítségével történik, megőrizzük a területen előforduló jelölő és védett fajok, életközösségeit. Ezzel teljesül a pályázat alcélja az élőhely-helyreállítás (rekonstrukció, rehabilitáció), amely egy kevéssé vagy közepesen degradált terület helyreállítását célozza, többnyire a természetes folyamatok felerősítése segítségével.
Teljesül továbbá konstrukció fő célja, a védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek, valamint a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának megóvása illetve javítása, valamint a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása is.

Az elérni kívánt állapot a projekt területen az ökológiai igényeknek, a természetvédelmi elvárásoknak megfelelő zonációs (növényzeti övek) arányok kialakítása, fenntartása.
Cél, hogy a területen átvezetendő víz a sásososkat, nádasokat, és a gyékényeseket lehetőség szerint ne öblítse át, megtartva ezzel továbbra is az adott zonációs tag jelenlegi ökológiai állapotát, és elkerülve a tápanyag és szerves törmelék behordását a hínaras és nyíltvizes területre. Ennek következtében ugyanis a kialakított morfológiai viszonyok kedvezőtlenül változnak, feltöltődési folyamatok indulhatnak el egyaránt a nyíltvizes és a hínaras területeken. Az átöblítés a nádasokban olyan hatásokat indítana el, ami csökkentené a fészkelő fajok számát. Fontos szempont, hogy a nádasokban jelenleg is meglévő mozaikosság megmaradjon.
Biztosítani kell a fajok szabad vándorlását a projekt területről és a projekt területre, valamint új költőhelyek kialakulását.

A vízkormányzásnak tehát az ökológiai igényeknek megfelelően kell történnie.